Akidah

Ajaran sesat di Bagan Lebai Tahir.

Tarikh Keputusan: 
29 May, 1995
Keputusan: 

Setelah mendengar penjelasan dari pihak mereka, Jawatankuasa Syariah memutuskan , Ariffin tidak mengajar agama walaupun dirumahnya sendiri kerana dia tidak layak menjadi guru agama. alasanya:
1. Dia tidak ada tauliah mengajar.
2. Dia tidak langsung fasih dalam bahasa Arab.
3. Buku/Kitab rujukanya tidak ada. Jika ada pun hanya buku-buku yang digunakan olehnya tidaklah muktabar dan tidak boleh jadi buku rujukan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Murtad

Tarikh Keputusan: 
29 May, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

Tindakan yang boleh dilakukan jika seseorang Islam telah murtad dan adakah usaha-usaha dilakukan untuk menguatkuasa undang-undang.

Keputusan: 

Jawatankuasa Syariah telah menerima dan bersetuju dengan cadangan tercatat, iaitu:
1. Perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda bagi membolehkan orang-orang murtad dihukum.
2. Langkah-langkah semetara, sebelum perkara (a) di atas boleh dilakukan iaitu 'Rang Undang-undang Kawalan dan Sekatan Perlembagaan Agama Bukan Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1993 (8/6/1993) hendaklah dibawa ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk diluluskan dan dikuatkuasakan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perkembangan Ajaran dan kepercayaan.

Tarikh Keputusan: 
9 Oct, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

Mengembang dan menyebarkan ajaran serta kepercayaan ugama selain Islam.

Keputusan: 

Seseorang samada berugama Islam atau tidak, yang mengembangkan sesuatu ajaran atau kepercayaan ugama yang lain daripada ajaran atau kepercayaan mengikut ugama Islam diantara orang-orang berugama Islam, hendaklah menjadi satu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Sivil dan boleh dihukum penjara selama tidak lebih dari setahun, atau dengan denda sebanyak tidak lebih daripada tiga ribu ringgit mengikut enakmen Pentadbiran Ugama Islam tahun 1959 sebelum ada enekmen baru yang akan digubal bersesuaian dengan perkara 11 dalam perlembagaan Persekutuan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ajaran sesat Al-Mas

Tarikh Keputusan: 
23 Dec, 2000
Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju memperakukan penyelewengan ajaran ini seterusnya akan mewartakan kesesatan fahaman dan amalan ajaran berkenaan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Menghadiah Kalong Bunga kepada Orang Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 

tiada menjadi ketegahan dan kesalahan jika perkara-perkara yang dilakukan tadi bertujuan mengelakkan daripada berpecah belah dan untuk menarik mereka ke arah memeluk agama islam. ini kerana berdasarkan nas yang diqiaskan seperti yang tersebut dalam kitab-kitab feqah iaitu harus menziarahi orang sakit dan mengeringi jenazah mereka dengan tujuan seperti diatas.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Tentang Golongan Anti-Hadis

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

a)"Hadis Satu Penilaian Semula" dan Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad.
b)"Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman.
c)"Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali.
d)"The Computer Speaks-God's Message To The World" yang ditulis yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam boleh mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam.

Keputusan: 

Bahawa orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan yang sesat dan bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak Islamiah.
Dengan itu mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula","Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World" adalah murtad.
Oleh itu mana-mana orang Islam adalah dilarang:
a)untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula","Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran","Bacaan" dan "The Computer Speaks God's Message To The World" atau mana-mana bahagiannya termasuk:
i)apa-apa bentuk, versi atau variasinya
ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa
iii)apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu
b)untuk menjadi anggota atau memimpin mana-mana golongan anti hadis atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Nov, 1995
Akta/Enakmen: 
7/1993

Pengharaman buku Aurad Muhamadiah (arqam)

Tarikh Keputusan: 
24 Sep, 1988
Keputusan: 

Ahli Jawatankuasa Syariah memperaku dan mengesahkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia dalam muzakarah ke20 dikuching pada 2/4/1988 mengenai buku aurad muhamadiah, keputusan telah mengharamkan pengedaran buku tersebut kerana mengandungi ajaran yang bertentangan dengan ajaran islam.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku Hadis satu penilaian semula.

Tarikh Keputusan: 
3 Jul, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 

Pandangan mengenai buku keluaran Dr. Kasim Ahmad yang bertajuk "Hadis satu penilaian semula".

Keputusan: 

Buku tersebut adalah menyeleweng daripada akidah islam, kerana terdapat didalamnya penulis menginkari atau tidak mempercayai hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang menginkari hadis RAsulullah SAW yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang soheh adalah terkeluar daripada agama islam. Oleh yang demikian sesiapa yang menginkari sunnah hukumnya adalah murtad dan orang tersebut wajib segera bertaubat dan mengucapkan dua kalimah shahadah semula.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Dajjal

Tarikh Keputusan: 
28 Jun, 1985
Huraian Tajuk/Isu: 

Kepercayaan Kepada Dajjal

Keputusan: 

Wajib mempercayai tentang kemunculan Dajjal.

Keterangan/Hujah: 

Dajjal akan lahir ke dunia selepas lahirnya Imam Mahdi. Ini berpandukan kepada Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Tidak ada negeri yang tidak dimasuki dajjal kecuali bandar Makkah dan Madinah". Dalam riwayat lain pula menyebut bahawa dajjal akan memasuki kesemua kampung dalam masa 40 hari kecuali Makkah dan Madinah.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Imam Mahadi

Tarikh Keputusan: 
28 Jun, 1985
Huraian Tajuk/Isu: 

Kepercayaan kepada Imam Mahadi

Keputusan: 

Wajib beriman dan mempercayai Imam Mahdi.

Keterangan/Hujah: 

Sesungguhnya Imam Mahdi akan zahir mulai di Makkah, di Madinah atau Baitul Maqdis.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content