Akidah

Tarikh Keputusan: 
11 Oct, 1993
Tarikh Mula Muzakarah: 
11 Oct, 1993
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Oct, 1993
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-33

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-33 yang bersidang pada 11 Oct 1993 telah membincangkan Amalan Ilmu Hitam/Sihir. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Perbuatan sihir adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik dan hukum mempelajarinya adalah haram.
   
 2. Pengamal sihir yang mendatangkan mudharat kepada manusia adalah berdosa besar dan pelaku jenayah, maka wajib dihukum qisas/hudud.
   
 3. Pihak berkaitan hendaklah menyediakan peruntukan undang-undang bagi menghukum pengamal-pengamal yang sabit melakukan sihir.

 

English Version
 
Black Magic/Sorcery

Decision:

The 33rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 11th October 1993 has discussed Black Magic/Sorcery. The Conference decided that:

1. Practising sorcery is a major sin and could lead to polytheism. Learning it is unlawful (haram).

2. A sorcerer who inflicts harm on another human being has committed a major sin and is deemed as a criminal and deserved to be punished under the qisas/hudud.

3. The relevant authorities must provide legal provisions to punish convicted sorcery practitioners.
 
Arabic Translation
ممارسة السحر
 
في 11 من أكتوبر لعام 1993م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (33) للمباحثة في قضية ممارسة السحر داخل المجتمع الماليزي. وعلى إثر هذه الجلسة أصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1.   يعد السحر والعمل به من الكبائر، وقد يؤدي ذلك إلى الشرك. وحكم تعلّم وتعليم السحر حرام.
2.   يعد العمل بالسحر لأذيَّة الآخرين من كبائر الذنوب، والقائم به يعتبر مجرماً. وعليه، فإن الحكم بالقصاص هو الحكم الرادع المنصف على من ثبت عليه ارتكاب جريمة السحر.
3.   مطالبة السلطات والجهات المعنيَّة المختصّة بتقنين أحكامٍ مُعتمدة في الحكم على الجاني في جريمة السحر.
 

Penggunaan Perkataan Islam Dalam Nama Sesuatu Pertubuhan

Tarikh Keputusan: 
15 Mar, 2002
Keputusan: 

Tiada halangan untuk menggunakan perkataan "Islam" oleh mana-mana pertubuhan, malahan digalakan tetapi hendaklah berdisiplinkan ilmu, iman dan ehsan. Walau bagaimanapun mana-mana orang atau pertubuhan yang menggunakan Islam atau perkataan "Islam" unntuk tujuan mengelirukan masyarakat islam atau penyelewengan, ia adalah salah dan bercanggah dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
15 Mar, 2002
Nombor Rujukan: 
PMWP/100/20; PN(PU2)530/III

Fahaman Wahdatul Wujud

Tarikh Keputusan: 
29 Jul, 2000
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 29 Julai 2000 telah membincangkan mengenai Fahaman Wahdatul Wujud. Mesyuarat telah bersetuju dengan sebulat suara bhawa fahaman Wahdatul Wujud menyalahi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Keterangan/Hujah: 
 
Bersetuju dengan Fatwa Johor pada tahun 1948 bahawa fahaman wahdatul wujud adalah kufur dan sesiapa yang mempercayai dan megamalkannya adalah murtad. Jika pengamal ajaran tersebut mempunyai isteri maka tertalaklah ia dan adalah anaknya luar nikah dan hartanya hendaklah diserahkan kepada Baitulmal. Pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
27 Sep, 2001
Nombor Rujukan: 
PMN(K)045(13)
Akta/Enakmen: 
No. 20 Jd. 44
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Kedudukan 'Kassim b. Ahmad'

Tarikh Keputusan: 
1 Dec, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 

Kedudukan Kassim b. Ahmad, Pengarang Buku 'Hadis Satu Penilaian Semula'.

Keputusan: 

i)Jawatankuasa Syariah bersidang pada 3hb. Julai 1986 telah mengeluarkan fatwa iaitu orang-orang yang tidak mempercayai hadis hukumnya terkeluar daripada Islam dan tindakan awal pihak Majlis Agama Islam ialah mengeluarkan surat pekeliling kepada masjid-masjid di seluruh Negeri Pulau Pinang memberitahu kedudukan orang-orang yang tidak mempercayai hadis.
ii) Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang akan menghantar seorang pegawai agama untuk menemui dan berbincang dengan Saudara Kassim Ahmad.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ajaran CRYPTO

Tarikh Keputusan: 
1 Nov, 1981
Huraian Tajuk/Isu: 

Pembentangan laporan mengenai ajaran "crypto"yang telah disediakan oleh Pegawai Penyelidikan di Jbatan Perdana Menteri. Ajaran ini mengandungi beberapa perkara yang bercanggah dengan ajaran islam sebenarnya.

Keputusan: 

Jawatankuasa syariah sebulat suara berpendapat bahawa ajaran "CRYPTO" adalah sesat dan terkeluar daripada agama Islam. Sesipa yang percaya kepada ajaran ini adalah murtad kerana:

1.Tidak mempercayai al quran.
2.Mengingkari kewajipan solat dan rukun islam yang lainnya.
3.Mengaku menerima wahyu dari Allah sedangkan wahyu telahpun terputus.
4. Mengatakan Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Nabi Isa.
5.Mengatakan Al-Quran akan turun lagi tiga juzu' dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Latin.
6.Mengatakan bahawa Nabi Isa adalah tuhan sebenarnya.
7.Mengaku tuhan.
8.Mengatakan Masjid adalah tokong orang melayu.

Orang yang mempercayai dan mengamalkan ajaran tersebut hendaklah bertaubat dan mengucapkan 2 kalimah syahadah.

Hukum bagi orang yang murtad :
1. Perkahwinanya batal.
2. Mayatnya tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang-orang islam.
3. Tidak boleh pesaka-mempesakai.
4. Gugur hak wilayah perkahwinan.
5. Orang=orang Islam tidak boleh menyembahyangkan mayatnya dan tidak boleh mengikut kekuburnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum menolong orang yang hendak murtad

Tarikh Keputusan: 
1 Mar, 1985
Huraian Tajuk/Isu: 

Seorang wanita bukan islam menganut agama islam setelah berkahwin dengan pemuda islam/melayu . Namanya ditukar kepada nama islam . Setelah kematian/bercerai suami, wanita tersebut rujuk kembali kepada agama asalnya. Beliau ingin juga menukar semula nama islamnya kepada nama asal. Boleh atau tidak ditukar nama itu?

Keputusan: 

sseorang yang murtad daripada agama islam hukumnya wajib dibunuh sesudah ianya dipinta bertaubat dan diberi masa 3 hari. Sekiranya perkara itu tidak dijalankan , orang itu tidak boleh ditolong dengan apa jua bentuk, kerana jika ditolong bererti meredhai perbuatannya, dan inii hukumnya haram. Oleh yang demikian, menolong, menunjuk dan bekerjasama dalam keluarnya seseorang itu daripada islam adalah juga haram.

Keterangan/Hujah: 

1. Kaedah usul fiqh:
bererti: Sesiapa yang meredhai akan seseorang manjadi kafir maka ianya juga menjadi kafir.

2. Surah al baqarah ayat 217 yang bermaksud:
"Maka sesiapa diantara kamu yang murtad daripada agamanya lalu ia mati sedang ia tetap kafir maka orang yang demikian itu rosak dan binasalah amal usahanya didunia dan diakhirat dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya buat selama-lamanya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tanda Salib di Kulit Buku

Tarikh Keputusan: 
1 May, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 

Apakah pandangan dan pendapat tuan mengenai syarikat Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd, Mak Mandin Butterworth yang mengedarkan kepada pekerja-pekerjanya Buku Panduan Keselamatan yang mana di kulit bukunya mempunyai tanda / lambang Salib.

Keputusan: 

Keputusan mesyuarat jawatankuasa syariah dalam perkara tersebut adalah seperti berikut:

1. Memandangkan kepada pendapat sebahagian pekerja, tanda tersebut menyerupai salib kristian, mesyuarat bersetuju menghormati pendapat mereka, kerana ini menunjukkan rasa kecintaan mereka terhadap agama serta semangat ingin memelihara "aqidah islamiah" dan mencadangkan tanda palang tersebut tidak digunakan dikulit buku berkenaan kerana adalah didapati penggunaan tanda tersebut boleh mendatangkan kekeliruan terutama sekali buku panduan keselamatan itu merupakan risalah kecil yang akan dibawa bersama-sama oleh pekerja-pekerja dalam saku mereka.

2. Ada kemungkinan berlakunya perselisihan faham dikalangan pekerja -pekerja yang beragama islam akibat daripada penggunaan tanda silang tersebut. Ini sepatutnya dielakkan supaya tidak menimbulkan masalah hubungan antara sesama pekerja.

Keterangan/Hujah: 

Keputusan ini berpandukan hadis yang bermaksud:

1. Sesiapa yang dapat mengelakkan kekeliruan ianya telah memelihara agamanya serta kehormatan dirinya (Bukhari dan Muslim)

2. Tinggalkanlah perkara yang meragukan (mengelirukan) kepada keadaan yang tidak meragukan (mengelirukan) (Tirmizi)

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku Aurad Muhammadiah

Tarikh Keputusan: 
1 Sep, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Pengharaman buku Aurad Muhammadiah - Arqam

Keputusan: 

Ahli Jawatankuasa Syariah memperaku dan mengesahkan keputusan jawatankausa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malasyia dalam muzakarah ke 20 di kuching, Sarawak pada 2/4/1988 mengenai buku Aurad Muhammadiah - Arqam , iaitu dengan mengharamkan buku tersebut yang menjadi pegangan Darul Arqam, sekali gus menjawab tindakan oleh Haji Ashaari Muhammad kerana ianya mengandungi ajaran yang bertentangan dengan syariat islam dan amat mengelirukan masyarakat islam.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hubungan sesama Islam akan putus apabila Murtad.

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 

Bagaimana kedudukan seseorang yang telah keluar dari agama Islam disisi Allah,agama dan masyarakat.

Keputusan: 

Kadi/PTA Daerah boleh mengeluarkan surat pekeliling kepada qaryah-qaryah untuk menerangkan mengenai keluarnya seseorang dari agama Islam sebagai memutuskan mereka itu dari masyarakat Islam.
Seseorang yang murtad dari agama Islam hukumnya wajib di bunuh sesudah dipinta ianya bertaubat dan diberi masa tiga hari. sekiranya perkara itu tidak dijalankan, maka orang itu tidak boleh ditolong dengan apa juga bentuk kerana jika ditolong beerti meredhoi keluarnya ia daripada Agama Islam.

Keterangan/Hujah: 

Apabila berlaku kematian di antara mereka itu, maka tidak lagi menjadi fardhu kifayah kepada masyarakat Islam di daerah itu. Ini adalah berdasarkan kepada nas surah al-Baqarah ayat 217.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Risalah ' Tiang Agama' menyalahi Aqidah Islam

Tarikh Keputusan: 
4 Nov, 1999
Keputusan: 
 1. Risalah "Tiang Agama" ("risalah tersebut") adalah menyalahi akidah islam
 2. Mana-mana orang atau kumpulan orang adalah dilarang -
 • mengajar,mempelajari,mengamal,menyebar atau berpegang kepada ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung dalam risalah tersebut;
 • memiliki,mencetak,menerbitkan,menyiarkan,menyebarkan atau mengedarkan dengan apa cara jua risalah tersebut termasuklah dalam -
a)apa-apa versi atau variasinya;
b)apa-apa terjemahannya kepada mana-mana bahasa;
c)apa-apa bahan publisiti atau media;
d)apa-apa bentuk termasuk melalui bahan cetak atau elektronik atau selainnya.
 
 3.  Mana-mana orang adalah dilarang membantu dengan apa cara jua orang atau kumpulan orang
       yang disebut di perenggan 2
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
4 Nov, 1999
Nombor Rujukan: 
[JMKNNS 209(01) 914/1; PU/ NS(JB)(AG)15/92 jld.1]
Syndicate content