Akidah

Fatwa Tentang Tarikat Al-Hasaniah

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Keputusan: 
(1) Tarikat Al-Hasaniah adalah diharamkan kerana menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini adalah kerana ajaran tersebut didapati mempunyai sifat-sifat seperti berikut :

1. Guru mempunyai cahaya yang kuat dari Rasulullah. Cahaya itu akan diberikan kepada murid-murid kanan. Dengan cahaya itu segala hijab akan terbuka dan boleh menembusi alam ghaib seperti Alam Barzakh,Alam Roh dan Alam Jin. (Di dalam tape rakaman yang bertajuk 'Pengembaraan ke Sabah', Bahagian 1 ada dipaparkan perbualan di antara Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul dengan allahyarham abang kepada Abdul Halim).

2. Ahli-ahli kanan terikat ini telah mendakwa bahawa mereka pernah dibawa oleh guru mereka untuk melawat Syurga, Neraka dan Alam Mahsyar.

3. Mereka juga mendakwa boleh membuat tempahan untuk memasuki Syurga yang teratas dan mampu menempah istana di dalam syurga dan akan dijodohkan semula bersama isteri masing-masing ketika di syurga oleh guru mereka.

4. Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati juga telah mendakwa beliau dan gurunya boleh menyelamatkan mana-mana keluarga dari kalangan ahli tarikatnya agar tidak akan diseksa dengan seksaan kubur jika dimaklumkan kepada guru.

5. Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati juga pernah mengumumkan bahawa tarikat yang dibawa olehnya merupakan tarikat yang menegakkan kebenaran sepertimana yang berlaku pada kurun ke-15.

6. Dalam tape rakaman yang bertajuk 'Pengembaraan ke Sabah', Bahagian 1 ada memaparkan kisah di mana ketika Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati sedang mengambik wuduk, beberapa orang pengikutnya sanggup membasuh muka dan meminum sisa air wuduk gurunya ketika merekaberada di dalam Gua Masai, Sabah.

7. Guru telah mensyaratkan agar murid-muridnya menyebut nama guru berulang-ulang dan hendaklah membayangkan wajah guru ketika berdoa.

8. Barangsiapa mengasingkan diri (bersuluk) dan tidak berkata-kata selama 40 hari melainkan hanya mengingati Allah S.W.T. akan dianugerahkan Nur Cahaya dalam hatinya.

9. Ajaran tarikat ini juga memerintahkan agar pengikutnya melakukan iktikaf di masjid selama 40 hari dengan syarat tidak boleh berkata-kata dan hendaklah memalingkan muka apabila melihat orang lain dan ketika iktikaf maka tidak boleh lagi keluar dari kawasan iktikaf walau apa pun terjadi seperti keluarga sakit mahupun mati.

10. Dalam tape rakaman yang bertajuk 'Mengenal Diri' Oleh Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati, pernah menyebutkan kepada pengikutnya dengan mengatakan bahawa ' Kalau tak kenal guru, tak masuk syurga semasa di Padang Mahsyar kelak. Oleh itu, semua orang seharusnya mengamali dan mengikut ajaran ini sekiranya seseorang itu inginkan keselamatan dunia dan akhirat termasuk para alim Ulama" yang ada pada hari ini.'

11. Guru menegaskan bahawa asal kejadian manusia adalah daripada Nur Muhammad.

12. Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati dan pengikutnya percaya bahawa pengasas tarikat mereka yang bernama Ghulam Hasan Al-Bikangi telah diberikan sebuah kitab Al-Quran oleh Rasulullah sendiri pada tahun 1960 dalam keadaan sedar. Ia berlaku ketika Haji Ghulam Hasan Al-Bikangi pergi menunaikan haji ke Mekah dan peristiwa ini berlaku ketika pengasas tarikat ini dijemput oleh Rasulullah masuk ke makam Baginda di Madinah. Lalu Baginda memberikan seutas tasbih, sebuah kitab Al-Quran dan wirid amalan sahaja yang dapat diwariskan kepada Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati sedangkan tasbih tersebut telah hilang kerana dilarikan oleh seekor kucing hitam semasa kematian pengasas Tarikat Haji Ghulam Hasan Al-Bikangi meninggal dunia.

13. Dalam tape rakaman yang bertajuk 'Pengembaraan ke Sabah', Bahagian 1 ada memaparkan kisah Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati diminta oleh salah seorang pengikutnya yang bernama Abdul Halim yang ingin berdialog dengan abangnya yang telah meninggal dunia. Ketika itu, Abdul Halim dilihat telah memberikan nama abangnya dan lokasi pengkebumiannya kepada gurunya sambil dibantu oleh Haji Ibnu. Lalu Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati berkata bahawakeadaan roh abang kepada Abdul Halim dalam keadaan hitam dan tidak bercahaya kerana tidak ada Nur Cahaya kepada roh tersebut. Setelah itu, kelihatan Abdul Halim sedang berdialog dengan abangnya melalui perantaraan yang dipikul oleh Haji Ibnu dan Haji Abdul Rahim @ Rajin bin Mandul Hati.

14. Mereka juga memiliki sebuah potret yang menggambarkan wajah Nabi Ibrahim A.S. ketika peristiwa Allah memerintahkan Baginda menyembelih Nabi Ismail A.S. dalam pada itu didapati wajah malaikat Jibrail sedang menurunkan wahyu kepada Baginda.

15. Mereka juga mempunyai sebuah gambar yang dilukis dengan water calour yang menunjukkan lambang rasmi ajarannya yang didakwa oleh gurunya diwariskan oleh pengasas ajaran tarikat. Lukisan tersebut memaparkan sebuah kitab Al-Quran, seutas tasbih, tulisan tarikat, bunga ros merah, putih dan sebuah Gua Madai sebagai Gua Hira" Di Malaysia.

16. Mereka juga melakukan perbuatan Bida"ah Dhalalah, di mana ajaran mereka mensyariatkan boleh melakukan laungan azan seramai 4 orang di atas kubur.

17. Mereka juga mempercayai kubur-kubur yang mempunyai keramat, contohnya sebuah kubur yang dikatakan kubur Haji Ghulam Hasan Al-Bikangi yang mempunyai keramat yang bertaraf wali.

Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan tarikat ini.

(2) Orang yang telah mengambil ijazah atau mengamalkan Tarikat Al-Hasaniah hendaklah segera bertaubat dan memohon keampunan kepada ALLAH Subhanalu Wata"ala.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Aug, 2003
Nombor Rujukan: 
Mufti Sel. 500-2; P.U. Sel.AGM
Akta/Enakmen: 
Sel. P.U. 29.

Fatwa Mengenai Pengharaman Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l Babu Kamal Bacha

Tarikh Keputusan: 
30 Sep, 2005
Keputusan: 
1) Bahawa isi kandungan Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu a/l P.M Kamal Bacha adalah diharamkan di Negeri Pulau Pinang.
2) Fahaman dan amalan ini, perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Negeri Pulau Pinang kerana percanggahan yang terdapat di dalam buku tersebut meliputi keterangan-keterangan dalam isi kandungannyayang mana antara lain seperti berikut:
2.1 Kita harus ikut Al-Quran dan jangan ikut kitab lain (Hadis) (petikan muka    
           surat:1).
2.2 Visi Al-Quran sudah tukar dari kitab asal seperti kitab Taurat (petikan muka
            surat: 15).
2.3 Seluruh umat Islam sudah jadi murtad kerana mempercayai Nabi Muhammad
            s.a.w (petikan muka surat: 21)
2.4 Orang Arab tipu orang yang pergi mengerjakan ibadat haji dengan Hajarul    
Aswad iaitu batu Syurga (petikan muka surat: 34).
2.5 Arah kiblat yang betul adalah Agama Islam dan jangan ikut arah kiblat untuk
sembahyang (petikan muka surat: 52).
2.6 Israk dan Mikraj ketika Nabi pergi beliau tidak pergi ke Masjid Al-Aqsa sebab
masjid itu tiada pada masa itu (petikan muka surat: 59).
2.7 Mengucap dua kalimah syahadah tiada dalam Al-Quran (petikan muka surat:
99).
2.8 Jangan keluarkan zakat (petikan muka surat: 91).
2.9 Sembahyang Jumaat tiada (petikan muka surat: 91).
2.10 Sembahyang Tahajjud tiada (petikan muka surat: 99).
2.11 Tiada sunat berkhatan dalam Islam (petikan muka surat: 91/99).
2.12 Sembahyang lima waktu tiada dalam Al-Quran (petikan muka surat: 99).
2.13 Waktu berbuka puasa bukan pada waktu Maghrib (petikan muka surat: 99).
2.14 Malaikat Jibrail hanya sekali sahaja datang memberi wahyu kepada nabi
Muhammad s.a.w (petikan muka surat: 99).
2.15 Jangan membaca selawat (petikan muka surat: 99).
2.16 Jangan ikut Mazhab (petikan muka surat: 115).
2.17 Khalifah tidak dapat diterima (petikan muka surat: 96).
2.18 Hadis Muslim adalah tipu (petikan muka surat: 100)
2.19 Pada zaman ini tiada Muslim yang seperti disebutkan (petikan muka surat:
115).
3) Oleh itu, mana-mana orang Islam yang berpegang kepada fahaman dan amalan kandungan tersebut adalah dilarang sama sekali kerana ia bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah yang meliputi:
a) Mengajar, mengamal dan menyebarkan fahaman dan amalan kandungan buku  tersbut;
b)    Menerbitkan apa-apa bentuk, versi atau variasinya atau apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti atau apa-apa bahan sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media atau apa-apa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran fahaman dan amalan tersebut.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
27 Oct, 2005
Nombor Rujukan: 
PU/PP 200 Jld.1
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 1993

Nas Atau Dalil Keupayaan Masuk Islam Dan Pemelukkan Agama Islam Oleh Kanak-kanak

Tarikh Keputusan: 
25 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta untuk memberikan nas atau dalil berkenaan dengan kaifiat masuk Islam dan pemelukkan agama Islam oleh Kanak-kanak.

Maka Jawatankuasa perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

Keputusan: 
 
1. Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam.

2. Mengikut Seksyen 67 dan 70, Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 menyebutkan :

Seksyen 67 - Bagi maksud bahagian ini, seorang yang bukan beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika ia telah mencapai umur baligh mengikut hukum Syara' dan sempurna akal.

Seksyen 70 - Jika pada saat ia memeluk agama Islam seseorang muallaf samada lelaki atau perempuan, ada mempunyai anak kandungan yang belum mencapai umur baligh mengikut hukum syara', kanak-kanak itu adalah memeluk agama Islam pada saat yang sama.

3. Dan dihukumkan dengan Islam kanak-kanak dan orang gila yang lain daripada lakid kerana mengikut salah seorang daripada dua ibu bapanya.


(Rujuk kitab : Matlaul Badrin wal majmuk albahri, karangan AI-Abidil fakir Alfani Muhammad bin Ismail Daud Fatani, muka surat 132.

4. (1) Berdasarkan nas-nas yang tersebut di atas nyatalah tanda baligh bagi kanak-kanak adalah seperti berikut :
Genap umumya 15 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan atau bermimpi keluar mani bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan manakala ia telah berumur 9 tahun atau haidh bagi kanak-kanak perempuan apabila ia telah berumur 9 tahun.Tanda-tanda baligh tersebut adalah menunjukkan mereka telah mampu membuat pemilihan dan mampu melaksanakan perintah Allah.

(2) Manakala kanak-kanak kecil yang belum baligh apabila kedua ibubapanya atau salah seorang daripada keduanya memeluk agama Islam, maka ia dengan sendirinya mengikut Islam, kerana mendekatkan hubungan mereka.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tarikat Tujuh (Martabat Tujuh) Yang Dibawa Oleh Hamzah Bin Embi

Tarikh Keputusan: 
15 Jun, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) teiah diminta untuk mengkaji berkenaan dengan aduan berkenaan dengan ajaran salah yang dibawa oleh Hamzah bin Embi yang dikenali dengan tarikat tujuh (martabat tujuh).

Maka pada 24 Zulhijjah 1413 bersamaan dengan 15 Jun 1993 Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah bersidang untuk mengeluarkan fatwa.

Keputusan: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukurn yang muktabar didalarn Islam dan mengambil keputusan seperti berikut :

"Bahawa dengan ini Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada Hari Selasa, 24 Zulhijjah 1413H bersarnaan dengan 15 Jun 1993 telah membincangkan dengan panjang lebar hasil siasatan tariqat tersebut sebulat suara ahli yang hadir bersetuju :

Bahawa ajaran Tariqat Tujuh yang dibawa oleh Hamzah bin Embi dan pengikutnya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar dan pengajaran ilmu tauhidnya juga bercanggah dengan ilmu tauhid ahli Sunnah Wal-Jarnaah.

Alasannya ialah :


i. Guru Tariqat (Hamzah bin Embi) mengakui telah mendapat beberapa keistimewaan dari Allah dan boleh melihat alam ghaib (Kasyab).

ii. Membaca dua kalimah syahadah semasa bai'ah tidak boleh putus, jika putus bererti memisahkan zat Muhammad dengan zat Allah kerana zat Allah dan Muhammad itu satu.

iii. Dalam zikir yang keenam selawatnya sangat meragukan di mana zat Muhammad disamakan sifat ketuhanan.

iv. Membuat rajah-rajah kajian ilmu tauhid yang tidak ada dalam penafsiran para Ulama' tauhid ahli sunnah Wal Jamaah

v. Guru tariqat (Hamzah bin Embi tidak menunaikan sembahyang Jumaat kerana beranggapan dirinya lebih tinggi martabatnya daripada imam yang ada.

vi. Tempat bersuluk tidak boleh dikosongkan (ada penunggu) mereka boleh dikecualikan sembahayang Jumaat.

Oleh itu sesiapa yang mempelajari dan mengamalkan hendaklah ditinggalkan dan bertaubat kembali kepada ajaran Islam yang sebenar.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ilmu Salah Yang Dibawa Oleh Tuan Haji Khahar Bin Haji Ahmad Jalal

Tarikh Keputusan: 
28 Mar, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta untuk membincangkan perkara berkenaan dengan ajaran salah yang dibawa oleh Tuan Haji Khahar bin Ahmad Jalal. Setiausaha Jawatankuasa telah membuat laporan lengkap mengenai ajaran ini
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membahaskan dengan panjang lebar mengenai kesalahan-kesalahan tersebut dan dengan persetujuan semua ahli yang hadir jawatankuasa mengambil keputusan memfatwakan :

" Bahawasanya Haji Khahar bin Haji Ahmad Jalal telah membawa ajaran ilmu salah kerana telah menyeleweng daripada akidah dan hukum syariat Islamiyah yang sebenar dan telah membuat penghinaan kepada para ulama' yang muktabar "

Keterangan/Hujah: 
Laporan adalah seperti berikut :

Mukaddimah

Pengajaran ilmu salah ini dipelopori oleh Tuan Haji Khahar bin Haji Ahmad Jalal yang berpusat di No. 44. Kg. Kemensah, Hulu Klang.

Pusat Pengajaran

Pusat Pengajaran ajaran ilmu salah ini adalah di rumah Hj. Khahar iaitu di No. 44, Kg. Kemensah, Hulu Klang. Masa yang tetap bagi pengajian ialah pada tiap-tiap hari Jumaat, Pada hari itu pengikut-pengikutnya mereka berkumpul dan mengadakan pengajaran agama seperti membaca buku-buku tafsir atau mendengar ceramah-ceramah dari ketua-ketua kumpulan dan mengadakan perbincangan antara mereka. Aktiviti ini adalah sebagai ganti bagi mereka
menunaikan kewajipan sembahyang Jumaat.

Penyebaran pengajaran yang dibawanya terbuka luas kepada sesiapa yang ingin mengetahui dan di peringkat ini dia mengajar dengan menggunakan sebuah buku yang dikarang oleh beliau sendiri bertajuk

" AL-FURQAAN - PEMBEDA "

Karangan ini tanpa tiada mempunyai rujukan kepada mana-mana kitab Byang muktabar dan didapati bahawa isi-isi kandungan buku tersebut adalah bertentangan dengan kehendak Islam yang sebenar.

PENGAKUAN BELIAU SENDIRI DALAM MENYEBARKAN ILMU SALAH

Antara perkara-perkara yang disebarkan mengenai ilmu salah ini ialah :

1. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul atau "Utusan Allah". Dia
mendakwa Rasul sentiasa ada di bumi untuk menyampaikan ilmu
Allah.
2. Dia mengaku menerima wahyu daripada Allah yang diturunkan di
Bukit Kemensah dan diturunkan dalam sepertimana dialami oleh
Rasulullah S.A.W.
3. Sembahyang lima waktu adalah tidak wajib. Pada dia "sembahyang" itu
memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhkan dari perkara mungkar.
4. Dia tidak percayakan Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai Al-Quran yang sebenarnya, Pada dia Al-Quran yang ada sekarang adalah sebagai catatan sahaja.
Al-Quran yang sebenarnya berada di atas langit iaitu di Luh Mahfuz.

5. Dia tidak percayakan Hadis. Pada dia hadis yang ada sekarang ini hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas wafat Rasullah S.A.W.
6. Orang Islam tidak perlu mengerjakan haji ke Mekah. Ibadah haji boleh dibuat di mana-mana di bumi Allah. Pada dia pergi ke Mekah dan ke Arab Saudi hanyalah untuk melihat kesan-kesan sejarah Rasulullah sahaja.
7. Dia mendakwaa ada mempunyai mukjizat. Mukjizat ini berlaku semasa beliau berada di Bukit Kemensah. Di peristiwa yang pertama. hari itu hari hujan tetapi dia tidak kena hujan. Di peristiwa yang kedua, pada hari panas tetapi dia tidak merasai panas.

AJARAN SALAH YANG DIDAPATI DALAM BUKU FURQAN "PEMBEDA"
YANG DlKARANG OLEH HAJI KHAHAR BIN HAJI AHMAD JALAL

Antaranya seperti berikut

1. Muka surat 12.

"Takrif apakah i tu Al-Quran"

" Al-Quran adalah pengetahuan Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril
kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki di antara hambanya "

2. Muka surat 24

" Apakah itu Rasul"

" Rasul adalah menyampai ayat-ayatnya yang diturunkan kepada Nabi-nabi seperti menjelaskan ayat-ayatnya yang terang ".
"Rasul adalah seorang lelaki di antara manusia dan Jin. Rasul menjelaskan ayat-ayatnya serta hikmah dan AI-Kitab".
"Rasul meminpin kaumnya daripada kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Rasul tidak mengikut yang lain kecuali wahyu daripada Allah.Rasul-rasul tidak membezakan di antara rasul rasul dan nabi-nabi ".

" Rasul menyuruh menyembah Allah semata-mata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun. Rasul diutus oleh Allah ke setiap negeri setiap bangsa. setiap kaum, setiap golongan, setiap zaman ".
" Rasul diutus oleh tuhannya menyampaikan ayat-ayatnya di dalam bahasa kaumnya sendiri "

3. Muka surat 28.

" Hukum-hukum terhadap RasuL (1) 5.2. perintah Surah "

* Menghadirkan diri terhadap majlis Rasul.

* Merendahkan suara di hadapan Rasul.

* Menjadikan Rasul sebagai pemimpin umat.

* Menerima Rasul sebagai perutusan daripada Allah.

* Membenarkan Rasul menerima wahyu daripada Allah (Islam).

* Membenarkan Rasul-rasul sebagai agama Allah serta menyebarkan kepada umat dan kaumnya.
* Meminta izin terlebih dahulu daripada Rasul jika ada sesuatu urusan atau hal ketika berada di dalam majlis Rasul "

4. Muka surat 29

" Apakah itu Nabi "

"Nabi menerima kitab daripada Allah iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran . Nabi adalah seorang manusia biasa yang diturunkan kepadanya sebuah kitab untuk seluruh manusia dan seluruh alam".
"Nabi adalah orang yang mula-mula menerima petunjuk atau kitab Allah dan yang menjadi Rasul dan ada yang tidak menjadi Rasul ".
" Nabi boleh menjadi Rasul, tetapi Rasul tidak boleh menjadi Nabi ".
" Nabi adalah contoh dan saksi bagi Rasul-Rasul dan orang yang beriman ".

"Nabi menjadi saksi kepada Rasul-rasul, sementara Rasul-Rasul menjadi saksi bagi kaumnya dan Allah menjadi saksi keseluruhannya "

5. Muka surat 31

" Apakah itu Hadis ".

"Hadis adalah kisah seorang yang menceritakan oleh orang lain kepada seseorang, kemudian keterangannya tersebut dicatatkan oleh orang lain. Umpamanya kisah tentang kehidupaan Nabi Muhammad iaitu cerita di atas cerita.

Keterangan tersebut bukanlah wahyu daripada Allah yang datang dari sisi Allah. ia adalah dari perkataan manusia biasa. Yang membuat keterangan tersebut iatu perawi-perawi tentang diri Nabi Muhammad S.A.W. Perawi-perawi itu bukanlah terdiri daripada Nabi-nabi atau rasul-rasul yang dilantik oleh Allah.

Hadis bukanlah pengetahuan daripada Allah, ia adalah mengikut pandangan atau pendengaran seseorang atau satu-satu kebenaran yang datangnya daripada sangkaan akal manusia. Ia bukanlah firman Allah.

Hadis-hadis tersebut adalah yang sebenarnya datang daripada sangkaan satu angan-angan kosong ahli-ahli kitab yang terdahulu. Ia bukanlah benar-benar kebenaran yang diyakini seperti Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Hadis-hadis kebanyakannya membuat keterangan palsu terhadap Nabi Muhamamad S.A.W. ".

6. Muka surat 33

"Begitu juga kalau ditinjau dari semua sudut, hadis tersebut menimbulkan satu kesempitan atau kesusahan bagi
" Hadis-hadis juga mempunyai kaedah-kaedah yang sempit, fanatik. ortodoks, ekstrim, radikal, hipokrit dan negatif ".
"Pengikut-pengikut Musa. Isa dan Muhammad telah tertipu dengan urusan agama mereka mengikut sangkaa dan angan-angan kosong ahli-ahli kitab "
Sesungguhnya yang memecah belahkan agama itu terdiri daripada pengikut-pengikut Rasul. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka ketahui, contohnya seperti Imam Syafie, Maliki. Hanafi dan Hambali. Mereka tidak sependapat di antara satu sama lain. Contoh lain, sewaktu menunaikan fardhu haji ke Mekah Mazhab Syafie tidak bersesuaiaan dengan tempat tersebut, mazhab ini lebih cenderung dan paling sesuai di negara kita sekarang ini.

Sementara mazhab syafis menjadikan semua perkara sunat, suatu perkara yang difardhukan. Bagi Imam Syafie pula, pembahagian daripada sebahagian adalah
Sunat (disunatkan) .Contohnya mengambil wudhuk amat bertentangan sekali di antara kedua-dua pendapat tersebut, begitu juga ditinjau ibadat sembahyang, mempunyai pendapat yang berbeza. Contohnya, Imam Syafie mempunyai Usalli sedangkan Imam Maliki tidak dimulai dengan Usalli hanya dimulakan dengan Takbiratulihram.

7. Muka surat 35

" Beberapa contoh hadis iaitu berhala yang disembah oleh kebanyakkan manusia hari ini di antaranya Hadis Qudsi. Hadis Sahih. Hadis Mauduk. Hadis Dhaif, qias dan ijmak u1ama" . Sementara contoh ulama' yang menjadi ikutan hingga hari ini oleh kebanyakkan manusia ialah ulamak' musafirin. Ulama' Kafirin, ulama' musyirikin. Dalam keadaan begitu lahirlah berbagai-bagai tariqat di antaranya ijma' ulama' ahli sunnah wal jamaah. kadiriah, jibriah. muktazilah. samniah ahmadiah. muhammadiah. nas syabandi syiah, tabligh, arqam sunni dan taslim. Sementara kitab-kitab mereka terdiri daripada tauhid, fikah. tasauf. Tajul muluk. darul nafis, ya ulumuddin. kitab hakam clan berbagai-bagai lagi dan imam mereka pula ialah Syafie. Hanafi. Maliki, Hambali. Khomeinni, Mahdi. Bonjol dan Gulam Ahmad qadian".

8 . Muka surat 45

" 8.13 Tasbih dan Doa Kesyukuran
sewaktu sampai di Baitul Makmur "

"Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Sesungguhnya Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang ".

8. Muka surat 52

"9.5 (1) 1stilah Solat "

" Istilah mendirikan solat di sisi Allah ialah mengembalikan diri kepada Allah iaitu tunduk patuh terhadap kebenaran dan petunjuknya serta perintah dan peraturan serta hukum-hukumnya untuk mengingatinya ".

10. Muka surat 52

" 9.5 (111) 1stilah Zakat "

" Iaitu melakukan apa-apa sahaja perkara yang baik pada diri sendiri terhadap orang lain. kerana mencari keredhaan Allah ".

11. Muka surat 54

" Sesungguhnya sembahyang itu amat berat bagi kamu, kecuali orang orang yang khusuk di antara kamu, jika ditinjau pada zaman inimkebaikan manusia tidak lagi menyembah Allah sebagaimana Nabi-nabi, Rasul-rasul dan orang yang beriman yang telah lalu menyembahNya "

12. Muka surat 55

" Begitu juga pengikut yang besar Nabi Muhammad S.A.W. tidak lagi mengikut sebagaimana baginda menyembah Allah serta beribadat kepadanya perkara tersebut amat ketara pada zaman ini, boleh dikatakan jelas di merata dunia sekarang ini ".

13. Muka surat 56

" 10.2 Istilah Kiblat Ke Baitullah

"Iaitu ertikata menyerah diri kepada Allah dengan hati yang suci murni memasuki agama Allah iaitu Islam"

14. Muka surat 66

" 10.29 Istilah telaga zam-zam

" Iaitu tentang akidah tauhid. dasar agama Allah orang-orang yang beriman tidak boleh menyekutukan Allah, rahmat dan rezeki serta petunjuk datang darinya ".

" 10.30 Istilah Iktikaf "

"Iaitu menghadirkan diri ke majlis rasul-rasul bagi mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan terhadap mereka, semoga hati mereka menjadi tunduk serta mendapat petunjuk "

15. Muka surat 68

" KUMPULAN PANl'UN DUA KERAT UNTUK RENUNGAN "

Barang siapa mengikut hadis
Mudah sahaja disesatkan iblis.

Sesiapa mengikut Mazhab
Pasti ia ditimpa azab.

Sesiapa mengikut tariqat
Pasti terikat dan sesat.

Sesiapa mengikut Ijmak ulama"
Pasti terjebak dalam semak.

Sesiapa mengikut qias
Nanti harta dan bini kena rampas.

Sesiapa mengikut Ahli Sunnah Wal-Jamaah
Ia menjadi pendusta dan bid'ah

16. Muka surat 69

Sesiapa mengikut Imam Syafie
pasti ia menginaya diri.

Sesiapa mengikut Imam Hanafi
Pasti ia bersesat hati.

Sesiapa mengikut Imam Maliki
Jadilah ia seperti agama Yahudi.

Demikianlah kesalahan-kesalahan terdapat di dalam buku beliau "
Al-Furqan "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Ikrar Seseorang Yang Akan Murtad

Tarikh Keputusan: 
22 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' telah diminta untuk memberikan fatwa berkenaan dengan hukum ikrar seorang lelaki yang akan murtad sekiranya dia tidak dapat bernikah dengan perempuan yang diminatinya.
 
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut :

"Ikrar seorang lelaki yang akan murtad jika tidak jadi bernikah dengan seorang perempuan yang diminatinya, hukumnya murtad pada ketika dia melafazkan ikrar tersebut. Oleh itu hendaklah dia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadat bagi memperbaharui Islamnya "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku Bertajuk Tiang Ugama

Tarikh Keputusan: 
23 Aug, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan penjelasan menganai buku bertajuk 'Tiang Agama'.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 23 Ogos 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Bahawasanya Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Ogos 1999 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa buku bertajuk 'Tiang Ugama' yang telah dikeluarkan oleh Pusat Dakwah, Kuala Lumpur adalah diharamkan kerana kandungan buku itu jelas bertentangan dengan prinsip akidah dan akhlak Islam'.

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Bahagian Penyelidikan Jabatan agama Islam Selangor (JAIS) telah menerima buku ini dari orang awam yang tinggal di Shah Alam. Buku ini diletak di peti surat setiap penghuni rumah.

Berdasarkan kulit buku ini, ia diedarkan oleh Pusat Tarbiah. Mereka juga menyertakan alamat internet http://www.Islam.org/pillar/html,http://www.Mohamad.net/greatest/html dan email Shahadah 99 @ hotmail.com.

Buku ini mengandungi 35 halaman dan terbahagi kepada beberapa tajuk seperti Pendahuluan, Syahadah, Tunjang Akidah, Abu Hurairah, Berbagai Bentuk Syahadah Dalam Hadis, Siapakah Abu Hurairah? , Abu Hurairah Lawan Allah, Lafaz Kalimah Yang Sebenar, Tidak Boleh Membezakan antara Allah dan Rasul, dan banyak lagi

ASAS PERTIMBANGAN

Antara percanggahan dan penyelewengan yang terdapat dalam buku ini:

a) Mempertikaikan dua kalimah Syahadah yang dilafaz oleh pengikut Ahli sunnah wal Jamaah.

Muka surat 2-perenggan 5.

"tetapi yang sebenarnya syahadah kaum Sunnah ini melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Syahadah kaum Sunnah dikutuk kuat Allah dan Rasulullah".

b) Mendakwa orang Islam yang berpegang dan mengucapkan dua Kalimah syahadah kafir.

Muka surat 3-perenggan 2

"Syirik terjadi jika kita kaitkan atau sekutukan sesuatu dengan Allah. Misalnya meletakkan kalimah Muhammad sebelah kalimah Allah dalam rumah atau masjid-masjid"

c) Mendakwa pengikut Ahli sunnah Wal Jamaah mempertuhankan Nabi Muhammad.

Muka surat 11-perenggan 2.

"Begitu juga suku kaum Ahli Sunnah yang telah mempertuhankan Nabi Muhammad dengan meletakkan namanya dalam syahadah di sisi nama Allah"

d) Menghina Perawi Hadis dan Sahabat ulung Rasulullah iaitu Abu Hurairah

Muka surat 4-perenggan 3.

"syahadah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah seorang misteri".

e) Menyatakan sahabat Nabi seperti Umar dan Abu Bakar sebagai munafik.

Muka surat 12-perenggan 1
"Mengikut Allah dan Rasulnya, syahadah Abu Hurairah sebenarnya adalah syahadah orang-orang munafik.

Beginilah maksud ayatnya:

Maksudnya: Diantara orang-orang Arab yang disekeliling mu itu ada orang-orang munafik, dan juga diantara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidakmengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Surah 9:101).

Disisi Rasulullah diberitahu oleh Allah yang dia dikeliling orang-orang munafik. Allah mengatakan bahawa Rasulullah sendiri tidak kenal siapakah orang munafik ini. Apakah ianya termaasuk Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Auf, Muawiyah, Othman, Abu Bakar dsb.

f) Menolak selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w.

Muka surat 17 dan 18-perenggan 6.

Sebahagian ulama" merujuk surah 33:56 sebagai alasan untuk berselawat ke atas nabi.

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya memberi sokongan (yusollu) ke atas nabi. Hai orang-orang yang beriman sokonglah (yusollu) ke atas nabi dan hormatilah sepertimana dia patut dihormati"

Ayat ini sedikitpun tidak ada kena mengena dengan selawat ataupun syahadah. Paling jauh sekali. Surah 33:56 menyeru kita supaya bersama nabi dalam perjuangannya. Para ulama" tidak peka bahawa 13 ayat terdahulu dari ini, pada surah 33:43 Allah telah berfirman dengan menggunakan kalimah yang sama (Yusalli) bukan sahaja untuk nabi bahkan untuk semua umat Islam.

g) Menolak sumber hukum seperti Hadis, Ijma" dan Qias serta pandangan Ulama".

Muka surat 31-perenggan 2.

"SILA PERHATIKAN BAHAWA WARKAH INI TIDAK ADA SEBARANG TAFSIRAN, IJTIHAD, IJMAK, QIAS, JUMHUR, PERSEPAKATAN, MUZAKARAH dsb.

Yang kita lakukan cuma menunjuk ayat-ayat Quran. Itu sahaja. Kami seru supaya selain dari terjemahannya, ayat-ayat ini dibaca dan dikaji dalam bahasa Arabnya.

Allah berfirman,

Tidakkah mereka , memerhatikan al-Quran? Sekiranya al-Quran itu datangnya selain dari sisi Allah nescaya mereka perolehi didalmnya perselisihan yang banyak". (surah 4:82)

Hampir keseluruhan kandungan buku ini tidak mempunyai hkum yang lain kerana mereka menganggap hanya Quran sahaja sebagai hujah dan sumber hukum.

h) Mentakwil ayat al-Quran dengan pandangan lain.

Muka surat 6- perenggan 2

Di dalam al-Quran Allah berfirman:

Maksudnya: Dan ( Allah) yang menyatukan hati mereka (sahabat). Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi nescaya kamu tidak dapat menyatukan hati mereka (para sahabat) akan tetapi Allah telah menyatukan hati mereka. Sesunggunya di amaha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Nabi cukuplah Allah dan orang-orang mukmin (para sahabat) yang mengikutimu. ( Surah 8: 63-64)

Jadi para sahabat ialah orang mukmin yang jati. Mereka begitu akrab sesama sendiri. Allah berkata kalau Nabi belanjakan semua wang di atas muka bumi pun, nabi tidak terdaya untuk menyatukan hati para sahabat. Tetapi Allah telah menyatukan hati para sahabat dan menyemai kasih sayang diantara mereka.

Tetapi mengikut cerita karut Abu Hurairah pula dia ditumbuk dan dipijak kepalanya oleh Saidina Umar, bukan kerana mencuri atau membelot wang (cerita ini adalah dalam bab lain) tetapi kerana membawa syahadah, iaitu tunjang akidah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ajaran Haji Zulkifli Ismail

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor untuk mendapatkan pertimbangan mengenai ajaran yang dibawa oleh Zulkifli Haji Ismail.
 
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang mukatabar didalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Jawatankuasa Fatwa kali 5/98 memutuskan agar kajian yang lebih mendalam dilakukan keatas ajaran ini dengan menumpukan kepada persoalan-persoalan berikut:

i- Penyelewengan dari sudut akidah
ii- Kesalahan yang jelas dari sudut ibadat dan syariat

Jawatankuasa juga mengesyorkan agar guru ajaran ini dipanggil secara resmi dalam sesi soal jawab, bagi mendapatkan penjelasan berkaitan ajaran beliau.

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG
 1. Nama beliau ialah Zulkifli b. Ismail, menetap buat kali terakhir di alamat Batu 13, Jalan Puchong (berhadapan dengan Petronas), rumah kayu dua tingkat bercat putih. Telah berkahwin dan mempunyai empat orang anak. Isteri pertama beliau telah diceraikan dan tinggal di Kemaman, Terengganu.
   
 2. Tiada rekod yang didapati mengenai pendidikan beliau. Beliau tidak lancar membaca al-Quran dan pada kebiasaannya beliau meminta pengikut beliau yang lancar dan dan fasih membaca al-Quran. Semasa pengajian beliau tidak membuka apa-apa kitab kecuali al-Quran terjemahan dan kebanyakan kelas-kelas pengajian adalah berbentuk ceramah umum dengan mencampuradukkan pelbagai bidang ilmu yang terlintas di fikiran beliau.
   
 3. Jumlah Pengikut beliau dianggarkan antara 300-400 orang. Sejak ajaran ini di kesan pengikutnya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Syarikat Celcom. Ajaran ini telah mengambil 20-30 orang penagih dadah untuk menjadi pengikut setia, ditempatkan di Markaz tersebut dengan dibiayai sepenuhnya oleh kakitangan Celcom. Walaubagaimanapun terdapat juga seramai 15-20 pelajar Universiti Islam Antarabangsa(UIA) dan beberapa orang pelajar Universiti Putra Malaysia(UPM) telah terlibat dengan ajaran ini.
   
 4. Ajaran ini telah berpindah-pindah tempat apabila mengetahui kegiatan mereka telah dapat dikesan oleh pihak berkuasa iaitu bermula dari Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ampang, Cheras dan pada akhir tahun 1996 kumpulan ini telah mendirikan sebuah bangunan surau kayu dua tingkat yang masih di dalam pembinaan bertempat di Desa Pengasih, Bukit Cerakah, Mukim Ijok, Kuala Selangor.

  CIRI-CIRI AJARAN


 Akidah

a) Guru ajaran ini menyatakan bahawa al-Quran yang ada sekarang adalah hiasan sahaja adapun al-Quran yang sebenar adalah di dalam diri kita.

b) Mengadakan upacara pertapaan sekurang-kurangnya tiga hari. Pertapaan ini dipanggil Uzlah, pertapaan ini adalah disebabkan melanggar pantang larang ajaran. Setiap pengikut yang sedang dalam pertapaan boleh pulang ke rumah tetapi tidak boleh masuk rumah. Di antara tempat pertapaan ini ialah di Puncak Kasih (Kuala Selangor), Gunung Jerai (Kedah), Linggi (Negeri Sembilan) dan Jenagor, Kuala Brang (Terengganu).

c) Mengadakan zikir di sekeliling sebuah makam bernama Mohamed Syarif Al-Baghdi di Jenagor, Kuala Brang, Terengganu. Makam ini juga digelar dengan nama makam Tok Ayah.

d) Ajaran ini mewajibkan kepada pengikut yang baru dengan mengadakan bai"ah, upacara bai"ah ini hendaklah disaksikan oleh dua orang pengikut lain yang telah melakukan bai"ah.

e) Setiap pengikut ajaran ini diwajibkan membuat ikrar dengan mengorbankan harta benda kepada pentadbiran ajaran ini. Sehubungan itu terdapat pengikut ajaran ini menghabiskan pendapatannya untuk diberikan kepada ajaran tersebut.

f) Pengikut ajaran ini tidak dibenarkan mengawinkan anak mereka dengan orang luar sebaliknya perkahwinan hendaklah dikalangan anak-anak ahli sahaja.

Fekah

a) Kebanyakan pengikut ajaran ini tidak mendirikan sembahyang jumaat dan apabila ditanya mereka memberikan pelbagai alasan.

b) Melakukan Takbir dan Tahmid sejak awal Ramadhan hinggalah Hari Raya, Takbir ini diadakan beramai-ramai.

c) Ajaran ini juga adalah menetapkam Maqom seseorang pengikut jesteru itu sof-sof di dalam sembahyang mempunyai tempat orang-orang tertentu. Sekiranya seseorang itu tiada maka tempat itu akan di kosongkan, ini adalah disebabkan makmum di barisan belakang belum sampai maqom dan tidak layak memenuhi sof yang kosong di hadapan.

d) Ajaran ini menegaskan bahawa isteri-isteri yang tidak mahu mengikuti ajaran ini hendaklah diceraikan. Adalah didapati bahawa layanan yang diberikan kepada isteri pengikut ajaran ini amat bertentangan dengan hak-hak seseorang isteri.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Akad Nikah Wali Mujbir Yang Menganut Ajaran Sesat

Tarikh Keputusan: 
1 Jun, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor telah diminta untuk mengeluarkan fatwa mengenai adakah sah akad nikah yang diwalikan oleh Wali Mujbir yang terlibat dengan ajaran yang telah difatwakan sebagai ajaran sesat.
Keputusan: 

Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor telah membincangkan perkara di atas dengan teliti dan mengikut hukum yang mu"tabar dalam Islam. Keputusannya adalah seperti berikut :

' Jawatankuasa Fatwa yang bersidang kali ke 4/98 memutuskan hukum akad nikah samasa wali Mujbir atau tidak yang jelas (pasti) menganut ajaran sesat yang telah difatwakan oleh pihak berwajib adalah tidak sah. Walaubagaimanapun sekiranya ia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadat semula, akad nikahnya adalah sah '.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ilmu Hakikat Ajaran Hassan Bin Jonit

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah mengemukakan kertas cadangan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa ) Negeri Selangor berkenaan dengan Ajaran Ilmu Hakikat pimpinan Hassan bin Jonit dan meminta pihak Jawatankuasa membuat keputusan yang sewajarnya mengenai ajaran ini.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 12 Februari 1998 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

' Bahawasanya Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah memutuskan Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit adalah bertentangan dan menyeleweng daripada akidah Islam. Segala bentuk buku dan risalah terbitannya adalah haram dan boleh membawa kesesatan. Umat Islam yang menganuti ajaran ini hendaklah bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenar '.

Keterangan/Hujah: 

Biodata guru

Hassan bin Jonit dilahirkan di Melaka, bekerja sebagai penjual sayur dan menetap di alamat No. 14, Jalan 6/5, Taman Tasik Tambahan, 68000 Ampang, Selangor. Beliau telah berkahwin sebanyak tiga kali, dua orang isteri telah diceraikan kerana beliau mendakwa isterinya tidak mahu mengikut ajarannya. Isteri ketiga sekarang bernama Jariah bt. Hasan dan mempunyai 4 orang anak. Pendidikan awal beliau ialah Sek. Agama, Pontian Kecil, Johor sehingga darjah 3, Sekolah Melayu Melaka sehingga darjah 3.

Lokasi dan pengikut

Ajaran ini berpusat di Batu 450, No. 20, Kampung Melayu, Jalan Kilang Papan, Kampung Batu Arang, 48050 Rawang Selangor. Markaz ini digunakan untuk sembahyang dan tempat pengajian. Dari maklumat yang diterima, pengikut beliau dianggarkan seramai 100-150 orang di seluruh Negeri Selangor. Kebanyakkan pengikutnya tidak mempunyai asas pengajian agama yang kukuh.

3. CIRI-CIRI AJARAN

DARI SEGI AKIDAH

3.1 Bertemu dengan Allah
Beliau mendakwa bertemu dengan Allah melalui Ilmu Hakikat. Ini dijelaskan oleh Imam Masjid Jamek Kampung Batu Arang iaitu Mohd Zainuddin.

3.2 Bertemu Nabi Muhammad
Beliau juga mendakwa bertemu dengan Nabi Muhammad ketika mengangkat nafas atau dengan istilah (Tanaffus). Setiap kali bertemu dengan Nabi Muhammad beliau akan mencatatkan tarikh pertemuan tersebut.

3.3 Boleh ta"bir mimpi
Pada kebiasaannya apabila mereka mengadakan pengajian di markaz, mana-mana pengikut yang tidak dapat pulang akan bermalam di markaz. Pada waktu pagi selepas solat subuh mereka akan maemperkatakan tentang mimpi masing-masing kepada Hassan untuk ditafsirkan.

3.4 Dahi hitam tanda bela jin
Kebiasaannya seseorang yang rajins embahyang dapat dilihat dengan jelas dahinya akan menjadi hitam disebabkan lama bersujud. Namun mengikut Hasan, orang yang mempunyai tanda tersebut adalah orang yang ada membela jin.

3.5 Solat pejam mata
Ajaran ini menjelaskan bahawa solat hendaklah menutup mata samaada solat fardhu atau sunat. Beliau mendakwa adalah menjadi kesalahan terhadap Allah s.w.t apabila menunaikan solat dengan mata terbuka. Sesiapa yang menunaikan solat dalam keadaan mata terbuka sekiranya menjadi imam nampak seperti khinzir.

3.6 Menolak Hari Akhirat
Beliau berpendapat bahawa kebenaran Hari Akhirat yang dijelaskan di dalam al-Quran adalah tidak benar. Oleh itu, beliau meminta semua pengikutnya menolak adanya Hari Akhirat.

DARI SUDUT ILMU FEKAH

3.7 Mandi wajib dengan celup jari
Mengikut Ilmu Hakikat, tidak perlu melakukan kaifiat mandi wajib sepertimana yang dijelaskan oleh ulama Fekah. Cukup dengan mencelupkan jari kita di dalam air beserta niat.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
24 Sep, 1998
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel. 8072/7 : PU. Sel. AGM/0007. Jld. 2
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989
Syndicate content