Akidah

Fatwa Buku Risalah Korban Agong

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3 / 2010 yang bersidang pada Jun 2010 telah membincangkan mengenai Fatwa Buku Risalah Korban Agong. Mesyuarat telah memutuskan bahawa Risalah Korban Agong adalah salah dan sesat serta bersetuju untuk diwartakan.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-2 yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Alhamdulillah fatwanya adalah seperti berikut :
 
‘Hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha’.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku ‘Seks Islam’ Keluaran Kelab Taat Suami (KTS)

Tarikh Keputusan: 
7 Dec, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku ‘Seks Islam’ telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) yang mana kelab ini dipelopori oleh puak-puak dan pengikut setia Ashaari Muhamad iaitu Pengasas Al-Arqam.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-5 Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Buku ‘Seks Islam’ yang telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) dan telah membuat keputusan sebagaimana berikut:
 
 1. Buku ‘Seks Islam’ keluaran Kelab Taat Suami (KTS) adalah haram dan tidak boleh dijadikan bahan bacaan umum.
   
 2. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab hendaklah menyekat supaya buku tersebut tidak disebarkan kepada masyarakat umum.
   
 3. Asas utama pengharaman buku ini adalah kerana:
 1. tiada sandaran nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
 2. tiada sumber rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar.
 3. bercanggah dengan akidah dan syariah umat Islam.
 4. terdapat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali pengaruh Ashaari Muhamad
   
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Kedua yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Mesyuarat memutuskan bahawa hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha".
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lapan Belas, yang bersidang pada 13 Julai 2013M/ 1 Syaaban 1431H telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Istiadat meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan adalah bercanggah dengan Islam"

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Ke 18

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Fatwa Mengenai Ajaran Syiah dan telah bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Mesyuarat dimaklumkan bahawa perkara ini dibincangkan untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan ahli mesyuarat bagi mewartakan mengenai Ajaran Syiah. 2. Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 1/1996 yang bertarikh 8 Muharam 1417 Hijriah bersamaan 30 Mei 1996 Masihi. Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan di negeri Kelantan. 3. Walaubagaimanapun keputusan Fatwa tersebut masih belum diwartakan di negeri Kelantan sedangkan hampir kesemua negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa mengenai penyelewengan Ajaran Syiah dan pengharaman untuk beramal denganya. 4. Mutakhir ini, Majlis Agama Islam Kelantan telah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang memohon agar fatwa mengenai ajaran Syiah diwartakan kerana didapati ajaran Syiah ini semakin menular didalam masyarakat di negeri ini.
Keputusan: 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: 1. Penyelewengan Aqidah (i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi. (ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman; (iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi; (v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. 2. Penyelewengan Syariah (i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi. (ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. 3. Penyelewengan Akhlak (i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.) 2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. 3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. 4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Keputusan (English): 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut:
 
1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
1. Penyelewengan Aqidah
 
(i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi.
 
(ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman;
 
(iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi;
 
(v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran.
 
2. Penyelewengan Syariah
 
(i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
3. Penyelewengan Akhlak
 
{i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.)
 
2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang.
 
3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja.
 
4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Meletakkan Bunga Dan Seumpamanya Di Hadapan Dataran Pahlawan Negara/ Batu Tanda Menurut Perspektif Islam

Tarikh Keputusan: 
7 Jan, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Bil. 2/2011 yang bersidang pada 7 Januari 2011 bersetuju memutuskan Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Dataran Pahlawan, walaupun tidak mempunyai tugu adalah haram. Keputusan ini adalah bersandarkan kepada larangan daripada menyerupai agama bukan islam.
 
Sumber:
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengharaman Mengenai Ajaran Azhar Bin Wahab (Pengasas Al-Mansor Holding Sdn. Bhd.

Tarikh Keputusan: 
11 Mar, 2004
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan menurut Subseksen 34(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 (En.Bil 2 Tahun 1992), selepas dibincangkan dengan Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan menurut subseksyen 37(4) Enekmen itu pada 19 Muharram 1425 bersamaan dengan 11 Mac 2004 dan adalah disiarkan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menurut Subseksen 34(2).
Keputusan: 
Bahawa-
 
 1. Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.
   
 2. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamalkan ajaran Azhar bin Wahab dianggap menyalahi hukum syarak dan wajib bertaubat.
 
Keterangan/Hujah: 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Jul, 2004
Nombor Rujukan: 
1084 Jld. 57 Bil. 16
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 (En.Bil 2 Tahun 1992)

ESQ Leadership Training

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 3/2010 yang bersidang pada 21 September 2010 telah membuat keputusan mengenai ESQ Leadership Training seperti berikut:
 
 1. Bahawa kebanyakan unsur-unsur keraguan yang terkandung dalam buku edisi lama dan dalam kursus yang dikendalikan boleh diperbetul dan diperjelaskan.
   
 2. Pihak ESQ hendaklah membuat perubahan dan memperbetulkan dengan segera fakta-fakta, kenyataan atau apa jua aktiviti/ perlakuan samada dalam buku keluaran ESQ ataupun semasa mengendalikan kursus yang boleh menimbulkan keraguan.
   
 3. Buku-buku edisi lama, artikel-artikel dan lain-lain yang telah disebarkan kepada peserta-peserta kursus, atau dipamerkan dikedai-kedai dan dimana-mana sahaja ianya disebarkan hendaklah ditarik balik dan dibatalkan dengan kenyataan dan hendaklah digantikan dengan buku ESQ edisi baru yang telah dibetulkan dengan kadar segera.
   
 4. Pihak Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor bertanggungjawab memantau sepenuhnya pembetulan dan pindaan yang dibuat oleh Panel Syariah ESQ dan memantau perjalanan kursus yang diadakan dalam Negeri Selangor dari masa kesemasa.
   
 5. Mesyuarat juga memutuskan bahawa tiada halangan bagi mana-mana badan atau agensi di Negeri Selangor mengikuti kursus ESQ Leadership Training setelah para (ii) dan (iii) diatas diambil tindakan oleh pihak ESQ.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Kumpulan Pemuda Kahfi Atau Ajaran Bina Negara Islam (Ma'had Al-Zaytun)

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang 1/2009 yang bersidang pada 27 februari 2009 telah membincangkan kedudukan pemuda kahfi atau ajaran bina negara Islam (Ma'had Al-Zaytun). Mesyuarat  telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Mesyuarat bersetuju dengan pengharaman ajaran Kumpulan Pemuda Kahfi @ Ajaran Bina Negara Islam ( ma’had al-zaytun ) kerana bertentangan dan menyeleweng daripada aqidah dan syariat Islam.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content