Akidah

Pindaan Sighah Pewartaan Fatwa Mengenai Fahaman Syiah Yang Telah Diwartakan Pada 16 Januari 1997 **

Tarikh Keputusan: 
12 Sep, 1997
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil 5 / 2012 yang telah bersidang pada September 2012  telah membincangkan mengenai Pindaan Sighah Pewartaan Fatwa Mengenai Fahaman Syiah Yang Telah Diwartakan Pada 16 Januari 1997. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :-
 
Mesyuarat bersetuju dengan pindaan sighah pewartaan Fatwa Mengenai Fahaman Syiah Yang Telah Diwartakan Pada 16 Januari 1997 dengan sedikit penambahan pada Perkara 3 seperti berikut :-
 
Oleh itu mana-mana orang Islam atau kumpulan  yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman tersebut adalah dilarang kerana  ia bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Larangan ini meliputi :-
 
 1. Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang menjadi pengikut ajaran dan fahaman ini adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah;
   
 2. Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang menjadi ahli jamaah atau pengikut Syiah dengan berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kesenian dan sebagainya yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran, pegangan dan fahaman Syiah, adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah;
   
 3. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali ajaran dan fahaman Syiah sama ada melalui apa-apa rangkaian, atau mana-mana pertubuhan atau persatuan yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran, pegangan dan fahaman Syiah adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah;
 
 1. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran, pegangan atau fahaman Syiah atau apa-apa ajaran, pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman Syiah adalah bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah; atau
 
 1. Apa-apa jua bahan publisiti dan sebaran yang menonjolkan ajaran, pegangan atau fahaman Syiah atau apa-apa ajaran, pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman Syiah dalam apa jua bentuk penerbitan dan cetakan adalah diharamkan;
 
 1. Orang-orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, risalah, buku-buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah dan apa-apa dokumen; menggunakan sebarang bentuk lambang, rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan ajaran dan fahaman Syiah kepada mana-mana harta alih atau tak alih dan semua pihak dilarang daripada memberi apa jua kemudahan dan bantuan;
 
 1. Apa jua bentuk tindakan seperti yang dinyatakan di atas perlu dihalang dan diambil tindakan menurut undang-undang.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr

Tarikh Keputusan: 
12 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil 2 / 2012 yang telah bersidang pada Mac 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :-
 1. Bagi orang yang sembahyang seorang diri dan makmum adalah lebih baik berdoa dengan suara yang perlahan sekadar hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri.
   
 2. Manakala dalam sembahyang berjamaah pula adalah sunat bagi imam membaca doa dengan suara yang boleh didengari oleh jamaahnya jika ia bertujuan untuk mengajar mereka (jemaah), atau untuk mereka bersama-sama mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam dengan syarat janganlah sampai mengganggu para jamaah lain yang sedang melaksanakan sembahyang, beriktikaf dan sebagainya.
   
 3. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Rahimahullah bahawa Imam Ibnu Hajar Rahimahullah berkata :
"Adapun berlebih-lebihan pada mengangkat suara di dalam masjid ketika membaca zikir dan doa sekiranya mengganggu orang yang sedang mengerjakan sembahyang, maka sayugia dihukumkan haram".
(Hasyiah I’anatu Al Tolibin, Jilid 1, Halaman 186)
 1. Berkata Al Imam Al Syafie di dalam Al Umm :
‘’Saya memilih bagi imam dan makmum hendaklah berzikir ke hadrat Allah setelah memberi salam, mereka melakukannya secara perlahan kecuali Imam yang bermaksud supaya dapat diikuti, maka boleh dengan suara yang keras dan setelah mengetahui bahawa makmum telah dapat mengikutinya, maka kembali berzikir dengan suara yang perlahan’’
 
(Hasyiah I’anatu Al Tolibin, Jilid 1, Halaman 185)
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kumpulan Black Metal

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil 5 / 2011 yang telah bersidang pada September 2011 telah membincangkan mengenai Kumpulan Black Metal. Mesyuarat telah memutuskan bahawa amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam serta mewartakannya di Negeri Pulau Pinang, demi menjaga kesucian akaidah umat Islam di Negeri Pulau Pinang dan kemaslahatan ummah sejagat.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Mengenai Pegharaman Perbuatan Meletakan Ancak

Tarikh Keputusan: 
9 May, 2011
Keputusan: 
BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini:
 
Dan bahawasanya menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Ridzuan telah memperkenankan penyiaran fatwa ini dalam Warta dan Kerajaan Negeri telah dimaklumkan tentang fatwa ini:
 
Maka, oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004, Jawatankuasa Fatwa, dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat dan menyiarkan fatwa yang berikut:
 
“ Perbuatan meletakkan ancak adalah haram dan sesiapa yang mengamalkannya dianggap berdosa dan dikategorikan sebagai melakukan syirik kepada Allah SWT ”.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
18 Aug, 2011
Nombor Rujukan: 
MNPK.A351.1ST/01/7 JLD 2;PU.Pk.07/2001
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004

Fatwa Buku Risalah Korban Agong

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3 / 2010 yang bersidang pada Jun 2010 telah membincangkan mengenai Fatwa Buku Risalah Korban Agong. Mesyuarat telah memutuskan bahawa Risalah Korban Agong adalah salah dan sesat serta bersetuju untuk diwartakan.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-2 yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Alhamdulillah fatwanya adalah seperti berikut :
 
‘Hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha’.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku ‘Seks Islam’ Keluaran Kelab Taat Suami (KTS)

Tarikh Keputusan: 
7 Dec, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku ‘Seks Islam’ telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) yang mana kelab ini dipelopori oleh puak-puak dan pengikut setia Ashaari Muhamad iaitu Pengasas Al-Arqam.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-5 Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Buku ‘Seks Islam’ yang telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) dan telah membuat keputusan sebagaimana berikut:
 
 1. Buku ‘Seks Islam’ keluaran Kelab Taat Suami (KTS) adalah haram dan tidak boleh dijadikan bahan bacaan umum.
   
 2. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab hendaklah menyekat supaya buku tersebut tidak disebarkan kepada masyarakat umum.
   
 3. Asas utama pengharaman buku ini adalah kerana:
 1. tiada sandaran nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
 2. tiada sumber rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar.
 3. bercanggah dengan akidah dan syariah umat Islam.
 4. terdapat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali pengaruh Ashaari Muhamad
   
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Kedua yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Mesyuarat memutuskan bahawa hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha".
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lapan Belas, yang bersidang pada 13 Julai 2013M/ 1 Syaaban 1431H telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Istiadat meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan adalah bercanggah dengan Islam"

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Ke 18

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Fatwa Mengenai Ajaran Syiah dan telah bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Mesyuarat dimaklumkan bahawa perkara ini dibincangkan untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan ahli mesyuarat bagi mewartakan mengenai Ajaran Syiah. 2. Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 1/1996 yang bertarikh 8 Muharam 1417 Hijriah bersamaan 30 Mei 1996 Masihi. Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan di negeri Kelantan. 3. Walaubagaimanapun keputusan Fatwa tersebut masih belum diwartakan di negeri Kelantan sedangkan hampir kesemua negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa mengenai penyelewengan Ajaran Syiah dan pengharaman untuk beramal denganya. 4. Mutakhir ini, Majlis Agama Islam Kelantan telah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang memohon agar fatwa mengenai ajaran Syiah diwartakan kerana didapati ajaran Syiah ini semakin menular didalam masyarakat di negeri ini.
Keputusan: 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: 1. Penyelewengan Aqidah (i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi. (ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman; (iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi; (v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. 2. Penyelewengan Syariah (i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi. (ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. 3. Penyelewengan Akhlak (i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.) 2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. 3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. 4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Keputusan (English): 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut:
 
1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
1. Penyelewengan Aqidah
 
(i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi.
 
(ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman;
 
(iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi;
 
(v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran.
 
2. Penyelewengan Syariah
 
(i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
3. Penyelewengan Akhlak
 
{i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.)
 
2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang.
 
3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja.
 
4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content