Akidah

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2010 yang bersidang pada 23 Muharram 1432H bersamaan 29 Disember 2010 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
Penggunaan peralatan gendang atau apa-apa jua jenis peralatan muzik bagi menjalankan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak hanya boleh dilaksanakan di luar bangunan masjid, surau atau madrasah;
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengharaman Tarikat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Di Bawah Pimpinan Syeikh Nazim Al-Haqqani Di Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2010 yang bersidang pada 23 Muharram 1432H bersamaan 29 Disember 2010 telah membincangkan mengenai Pengharaman Tarikat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Di Bawah Pimpinan Syeikh Nazim Al-Haqqani Di Negeri Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Sep, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/09; PUNM. 700-02/37 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Kajian Lanjut Mengenai Kaedah Rawatan Di Pusat Perubatan Alternatif Di Bukit Pegoh, Melaka

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2010 yang bersidang pada 23 Muharram 1432H bersamaan 29 Disember 2010 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
i. Pengamal perubatan ini didapati menggunakan khidmat jin dalam aktiviti perawatannya;
 
ii. Penggunaan jin dalam menjalankan perawatan/perubatan adalah tidak dibenarkan di dalam Islam kerana boleh memudharatkan akidah pengamal dan orang yang menerima rawatan;
 
iii. Kaedah rawatan/perubatan yang dijalankan melanggar garis panduan perbomohan yang dikeluarkan oleh JAKIM;
 
iv. Surat arahan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka perlu dikeluarkan kepada pemilik premis dan pengamal untuk menutup dan memberhentikan operasi rawatan serta merta;
 
 
 
 
 
 •  
 • Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan
  Nombor Rujukan: 
  JMM/BFB(S)/351/437/01
  Tarikh Keputusan: 
  5 Nov, 2009
  Keputusan: 
  Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak yang bersidang pada 4-5 November 2009M bersamaan 16-17 Zulkaedah 1430H kali 181 memutuskan keputusan bahawa :
   
  ” Penyebaran Risalah Yang Mengandungi Ajaran Yang Bercanggah Dengan Islam Iaitu ”Rasulullah SAW Pembawa Rahmat” adalah HARAM dan menyeleweng dari ajaran Islam sebenar berdasarkan beberapa penyalahgunaan di dalamnya seperti :-
   
  1)Membiarkan sahaja individu orang islam yang ingin murtad .
  Sedangkan orang islam sebenarnya tidak boleh membiarkan orang islam murtad kerana ianya bersalahan dengan Firman Allah swt :
  Terjemahan: Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka.
  (al-Mujadalah : 22)
   
  2)Umat Islam tidak perlu menentang kezaliman sebaliknya hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi untuk kemenangan.
  Allah SWT berfirman dalam kitabnya :
  Terjemahan : Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. (ali- Imran : 19)
  Umat Islam wajib berpegang dengan ayat ini, meyakininya dan memahaminya sekaligus mempertahankan agama suci di sisi Allah ini dengan tegas, bukan hanya dengan berserah tanpa usaha mempertahankannya.

  3)Berpendapat bahawa Nabi Isa telah mati seperti orang biasa selepas peristiwa salib dan diangkat oleh Allah ke langit seterusnya menyamakan peristiwa itu sama dengan fahaman ajaran kristian iaitu Isa sebagai anak tuhan.

  Allah telah berfirman dalam al-Quran surah An-Nisa’ ayat 157:

  Terjemahan : tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa).
  Manakala mereka yang beranggapan Nabi Isa adalah anak tuhan dihukumkan kafir kerana nyata bersalahan dengan firman Allah dalam surah al-Ikhlas yang menyatakan :
  Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;(1) "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;(2) "Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;(3) "Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".(4)
  (al-Ikhlas : 1-4)
  4)Menyamakan Imam Mahdi sebagai Nabi Isa a.s kerana pemahaman Baginda SAW mengenai sebutan Isa Ibnu Maryam itu merujuk kepada kedatangan seorang utusan tuhan yang memikul tugas yang sama seperti Nabi Isa a.s. :

  Hadis mengenai Imam Mahdi adalah hadis mutawatir dimana ia diriwayatkan oleh 33 orang sahabat. Walaupun dalam soheh Bukhari dan Muslim tidak dijelaskan tentang Imam Mahdi secara terang dimana ia hanya disebut sebagai imam dan pemimpin yang soleh tetapi dalam banyak hadis daripada perawi yang lain seperti Ibnu Majah, Tirmizi, abu Daud dan selain mereka maka ia disebut secara jelas tentang Imam Mahdi melalui hadis soheh dengan sanad yang soheh.
  Nabi Isa a.s dan Imam Mahdi adalah 2 orang yang berlainan.
  Turunnya Nabi Isa a.s meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW bukan membawa syariat baru atau lama.
  Nabi Isa diturunkan untuk memberitahu bahawa Nasrani adalah salah.
  Adanya unsur memohon pertolongan dan menyeru kepada selain Allah dalam penggunaan ayat bahasa arab yang tidak difahami oleh kebanyakan orang awam.
   
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan
  Nombor Rujukan: 
  181

  Semakan Buku Subhana Maulid.

  Tarikh Keputusan: 
  1 Mar, 2010
  Keputusan: 
  Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil / 2010 yang telah bersidang pada Mac 2010 telah membincangkan Semakan Bagi Buku Subhana Maulid. Mesyuarat telah memutuskan bahawa penggunaan buku Subhana Maulid adalah dibolehkan dan tidak terdapat sebarang percanggahan dari sudut hukum syara’.
   
   
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan

  Acara Bertafakur Sempena Hari Pahlawan Di Tugu Peringatan

  Tarikh Keputusan: 
  21 Jun, 2010
  Huraian Tajuk/Isu: 
   
  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang bersidang pada 14 April 2010 mengambil maklum mengenai acara bertafakur sempena sambutan Hari Pahlawan di Tugu Peringatan yang diadakan pada 3 Julai setiap tahun.
  Keputusan: 
   
  Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 21 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Acara Bertafakur Sempena Hari Pahlawan Di Tugu Peringatan. Mesyuarat bersetuju mengekalkan keputusan yang telah dibuat pada 29 Jun 1996 berkenaan acara bertafakur sempena Hari Pahlawan di Tugu Peringatan sepertimana berikut:
   
  Amalan yang dilakukan di hadapan Tugu Peringatan sempena Hari Pahlawan  seperti bertafakur dengan menundukkan kepala sekian-sekian saat, meletakkan kalungan bunga, mendeklamasikan sajak, menyanyi. Jawatankuasa  Fatwa mendapati amalan-amalan ini tanpa ragu-ragu lagi adalah bercanggah dengan syariat Islam dan boleh membawa syirik yang wajib dijauhi.
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan

  "Menghidupkan Kembali Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Sebagai Satu Amanah" Tulisan Mohamed Bin Karim

  Tarikh Keputusan: 
  21 Dec, 2010
  Keputusan: 
   
  Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah Bil. 2/2010 telah bersidang pada 21 Disember 2010 Miladiah/15 Muharram 1432 Hijriah bertempat di Bilik Teratai, Hotel Promenade, Kota Kinabalu, Sabah bagi membincangkan mengenai "MENGHIDUPKAN KEMBALI AL-QURAN MENURUT SUNNAH RASUL SEBAGAI SATU AMANAH TULISAN MOHAMED BIN KARIM" dan telah memutuskan bahawa:
   
  a. Tulisan Mohamed Bin Karim bertajuk: "Menghidupkan Kembali Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Sebagai Satu amanah" adalah mengandungi perkara-perkara menyalahi fahaman ahli Sunnah Wal Jamaah, menyalahi kaedah serta etika pentafsiran yang telah ditetapkan oleh ulama' muktabar dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan penulisan amat mengelirukan masyarakat Islam oleh itu adalah diharamkan.
   
  b. Bahawa pengharaman ini meliputi apa-apa terbitan sama ada dicetak, ditaip, ditulis tangan atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa bentuk keluaran ulangannya dan termasuklah apa-apa filem seperti wayang gambar, pita rakaman, cakera padat, cakera laser atau sebuah rekod walau bagaimanapun ianya dibuat, dari suatu imej berdasarkan penglihatan, yang mana adalah sebuah rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat menayangkan isi kandungan buku-buku di (a) di atas untuk dibaca, dilihat atau didengar.
   
  Orang-orang Islam adalah dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan untuk dijual apa-apa terbitan berkenaan isi kandungan buku-buku di (a) di atas.
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan

  Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Sarawak)

  Tarikh Keputusan: 
  11 Aug, 2008
  Keputusan: 
  Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Empat Belas, yang bersidang pada 11 Ogos 2008M/ 9 Syaaban 1429H telah membincangkan mengenai Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Sarawak) . Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:
   
  Mesyuarat mengambil keputusan bahawa "Amalan Menyambut Hari Valentine's Day adalah haram dan bertentangan dengan ajaran Islam."
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan
  Nombor Rujukan: 
  MLFNS14/KM2
  Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

  Pengharaman Kumpulan “Black Metal” Di Negeri Terengganu

  Tarikh Keputusan: 
  22 Jun, 2010
  Keputusan: 
   
  Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-9 Penggal Ke-8 yang bersidang pada 22 Jun 2010 telah membincangkan Kertas Kerja Mengenai Kumpulan "Black Metal" Di Negeri Terengganu. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:
   
  Amalan dan perbuatan kumpulan “Black Metal” adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, umat Islam diharamkan menyertai dan beramal dengan kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam.
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan

  Hukum Pemikiran Liberal Dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia (Sarawak)

  Tarikh Keputusan: 
  18 Sep, 2006
  Keputusan: 
  Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesepuluh, yang bersidang pada 18 September 2006M/ 25 Syaaban 1427H telah membincangkan mengenai Hukum Pemikiran Liberal Dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia (Sarawak). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:
   
  Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut :
   
  Aspek Akidah
   
  a. Berpegang kepada Konsep Pluralisme
  Konsep Pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respons yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.
  b. Akal Manusia Adalah Wahyu
  Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.

  c. Meragui Ketulinan Al-Quran
  Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab.
  Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya Arab.
   
  Aspek Syariah
   
  a. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadith
  Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan "membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran", aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

  Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.

  b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
  Aliran pemikiran ini juga berpegang 'membuka dan membebaskan' tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.
  c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
  Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra' dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.
  d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
  Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-Tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-Hadith, al-Jarah wa al-Ta'dil dan sebagainya yang telah secara Ijmak diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qatíe dan hukum yang tidak qatíe menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.
  e. Sikap Terhadap Hukum
  Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.
   

  Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, Mesyuarat bersetuju menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam kali ke 74 pada 25 Julai 2006 bahawa:

  "Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam."
   
   
  Status Penwartaan: 
  Tidak Diwartakan
  Nombor Rujukan: 
  MLFNS10/KM3
  Syndicate content