Akidah

Hukum Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr

Tarikh Keputusan: 
12 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil 2 / 2012 yang telah bersidang pada Mac 2012 telah membincangkan mengenai Hukum Berzikir Dan Berdoa Secara Israr Atau Jahr. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :-
 1. Bagi orang yang sembahyang seorang diri dan makmum adalah lebih baik berdoa dengan suara yang perlahan sekadar hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri.
   
 2. Manakala dalam sembahyang berjamaah pula adalah sunat bagi imam membaca doa dengan suara yang boleh didengari oleh jamaahnya jika ia bertujuan untuk mengajar mereka (jemaah), atau untuk mereka bersama-sama mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam dengan syarat janganlah sampai mengganggu para jamaah lain yang sedang melaksanakan sembahyang, beriktikaf dan sebagainya.
   
 3. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Rahimahullah bahawa Imam Ibnu Hajar Rahimahullah berkata :
"Adapun berlebih-lebihan pada mengangkat suara di dalam masjid ketika membaca zikir dan doa sekiranya mengganggu orang yang sedang mengerjakan sembahyang, maka sayugia dihukumkan haram".
(Hasyiah I’anatu Al Tolibin, Jilid 1, Halaman 186)
 1. Berkata Al Imam Al Syafie di dalam Al Umm :
‘’Saya memilih bagi imam dan makmum hendaklah berzikir ke hadrat Allah setelah memberi salam, mereka melakukannya secara perlahan kecuali Imam yang bermaksud supaya dapat diikuti, maka boleh dengan suara yang keras dan setelah mengetahui bahawa makmum telah dapat mengikutinya, maka kembali berzikir dengan suara yang perlahan’’
 
(Hasyiah I’anatu Al Tolibin, Jilid 1, Halaman 185)
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kumpulan Black Metal

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil 5 / 2011 yang telah bersidang pada September 2011 telah membincangkan mengenai Kumpulan Black Metal. Mesyuarat telah memutuskan bahawa amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam serta mewartakannya di Negeri Pulau Pinang, demi menjaga kesucian akaidah umat Islam di Negeri Pulau Pinang dan kemaslahatan ummah sejagat.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Mengenai Pegharaman Perbuatan Meletakan Ancak

Tarikh Keputusan: 
9 May, 2011
Keputusan: 
BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini:
 
Dan bahawasanya menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Ridzuan telah memperkenankan penyiaran fatwa ini dalam Warta dan Kerajaan Negeri telah dimaklumkan tentang fatwa ini:
 
Maka, oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004, Jawatankuasa Fatwa, dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat dan menyiarkan fatwa yang berikut:
 
“ Perbuatan meletakkan ancak adalah haram dan sesiapa yang mengamalkannya dianggap berdosa dan dikategorikan sebagai melakukan syirik kepada Allah SWT ”.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
18 Aug, 2011
Nombor Rujukan: 
MNPK.A351.1ST/01/7 JLD 2;PU.Pk.07/2001
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004

Fatwa Buku Risalah Korban Agong

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3 / 2010 yang bersidang pada Jun 2010 telah membincangkan mengenai Fatwa Buku Risalah Korban Agong. Mesyuarat telah memutuskan bahawa Risalah Korban Agong adalah salah dan sesat serta bersetuju untuk diwartakan.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-2 yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Alhamdulillah fatwanya adalah seperti berikut :
 
‘Hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha’.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku ‘Seks Islam’ Keluaran Kelab Taat Suami (KTS)

Tarikh Keputusan: 
7 Dec, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku ‘Seks Islam’ telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) yang mana kelab ini dipelopori oleh puak-puak dan pengikut setia Ashaari Muhamad iaitu Pengasas Al-Arqam.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-5 Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Buku ‘Seks Islam’ yang telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) dan telah membuat keputusan sebagaimana berikut:
 
 1. Buku ‘Seks Islam’ keluaran Kelab Taat Suami (KTS) adalah haram dan tidak boleh dijadikan bahan bacaan umum.
   
 2. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab hendaklah menyekat supaya buku tersebut tidak disebarkan kepada masyarakat umum.
   
 3. Asas utama pengharaman buku ini adalah kerana:
 1. tiada sandaran nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
 2. tiada sumber rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar.
 3. bercanggah dengan akidah dan syariah umat Islam.
 4. terdapat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali pengaruh Ashaari Muhamad
   
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

Tarikh Keputusan: 
30 Apr, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/1434H yang bersidang pada 30 April 2013 bersamaan 19 Jumada al-Akhirah 1434H telah bersetuju memutuskan pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Mesyuarat menggesa agar masyarakat Islam supaya memberi pendidikan dan tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak gadis khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.
Keterangan/Hujah: 
 1. Pengkid cenderung untuk menjalinkan hubungan intim dengan wanita kerana daripada segi perasaan, nyata mereka amat berminat terhadap wanita sehingga tidak ada langsung perasaan dan keinginan terhadap lelaki.
   
 2. Majoriti ulama' bersepakat bahawa Islam melarang perbuatan lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki. Maksud menyerupai ini termasuklah daripada aspek gaya rambut, perhiasan, penampilan, cara bercakap, cara berpakaian dan sebagainya.
   
 3. Apa yang berlaku pada hari ini ialah situasi yang berlawanan dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan ikutan yang membuta tuli yang akan mengancam golongan remaja Islam di seluruh dunia.
   
 4. Gejala pengkid ini telah lama menular di negara-negara barat dan perlakuan hubungan sesama jenis adalah akibat dari gejala ini yang seolah-olah menjadi fenomena biasa.
   
 5. Walaupun hukum Islam jelas melarang perlakuan wanita menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai wanita, tetapi kebanyakkan umat Islam tidak memandang serius larang tersebut.
   
 6. Isu pengkid juga berkaitrapat dengan kedudukan hiburan yang melampau dan pergaulan bebas di kalangan remaja.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Istiadat Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara

Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lapan Belas, yang bersidang pada 13 Julai 2013M/ 1 Syaaban 1431H telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Istiadat meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan adalah bercanggah dengan Islam"

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Ke 18

Dakwaan Pengakuan Dan Sokongan Pihak Tertentu Diperlukan Untuk Layak Masuk Syurga

Tarikh Keputusan: 
13 Oct, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Isu 1  :  
 
Penggunaan nama atau yang dikaitkan dengan Islam dalam nama sesuatu Pertubuhan boleh mengelirukan akan Agama Islam dan ajarannya.
 
Isu 2  :  
 
Penambahan syarat kepada pengiktirafan seseorang sebagai orang Islam.
 
Isu 3  :  
 
 1. Dakwaan bahawa pengakuan dan sokongan kepada pihak tertentu
 2. Diperlukan sebelum seorang Islam dilayakkan ke syurga dan
 3. Kenyataan bahawa orang tertentu akan ditempatkan di neraka.
Keputusan: 
Fatwa    isu 1: 
 
Tiada halangan untuk menggunakan perkataan Islam oleh mana-mana pertubuhan malah digalakkan dengan disiplin ilmu, iman dan ihsan.  Mana-mana orang atau pertubuhan yang menggunakan perkataan Islam untuk tujuan mengelirukan dan menyeleweng adalah salah dan boleh diambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada.
 
Fatwa isu 2: 
 
Seseorang itu sudah diiktiraf sebagai orang Islam jika menepati Rukun Iman dan Rukun Islam.  Dari itu adalah salah dan tidak berhak bagi mana-mana pihak menambah apa-apa syarat bagi menentukan keislaman seseorang itu.  Fahaman sedemikian adalah salah di sisi Islam.  Oleh itu sesiapa yang mengamal, mengajar, menyeru, menyebar dan lain-lain cara sebaran akan fahaman tersebut maka perbuatan sedemikian termasuk dalam perbuatan menyebar ajaran salah atau menyeleweng.
 

Fatwa isu 3:

Ketentuan syurga atau neraka adalah hak mutlak Allah s.w.t.  Dari itu dakwaan bahawa pengakuan dan sokongan kepada orang atau pertubuhan tertentu diperlukan sebelum seorang Islam dilayakkan ke syurga atau neraka adalah salah menurut ajaran Islam.  Oleh itu sesiapa yang mengamal, mengajar, menyeru, menyebar dan lain-lain cara sebaran akan fahaman tersebut maka perbuatan sedemikian termasuk dalam perbuatan menyebar ajaran salah atau menyeleweng.

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 Oct, 2001
Nombor Rujukan: 
PU/NS (JB) 5/2001; JMKNNS. 209(01)914/1
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK

Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2013
Keputusan: 
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 4/1434H yang bersidang pada 25 Mac 2013 bersamaan 13 Jumada al-Ula 1434H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-74 bertarikh 25 Julai 2006 dalam isu aliran pemikiran liberal dengan sighahnya adalah seperti berikut :
 
Gerakan Pemikiran Liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:
 
Aspek Akidah
 
a. Berpegang kepada Konsep Pluralisme
 
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.
 
b. Akal Manusia Adalah Wahyu
 
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.
 
c. Meragui Ketulinan Al-Quran
 
Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab.
 
Aspek Syariah
 
a. Mempersoalkan Methodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-Hadith
 
Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.
 
b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
 
Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan' tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.
 
c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
 
Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasululah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.
 
d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
 
Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul alHadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam displin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.
 
e. Sikap Terhadap Hukum
 
Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.
 
Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, mesyuarat memutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content