Akidah

Fatwa Mengenai Pegharaman Perbuatan Meletakan Ancak

Tarikh Keputusan: 
9 May, 2011
Keputusan: 
BAHAWASANYA Jawatankuasa Fatwa, pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen 36 dan seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 [Enakmen 4 tahun 2004], telah menyediakan fatwa yang terkandung dalam ini:
 
Dan bahawasanya menurut seksyen 37 Enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Ridzuan telah memperkenankan penyiaran fatwa ini dalam Warta dan Kerajaan Negeri telah dimaklumkan tentang fatwa ini:
 
Maka, oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004, Jawatankuasa Fatwa, dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat dan menyiarkan fatwa yang berikut:
 
“ Perbuatan meletakkan ancak adalah haram dan sesiapa yang mengamalkannya dianggap berdosa dan dikategorikan sebagai melakukan syirik kepada Allah SWT ”.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
18 Aug, 2011
Nombor Rujukan: 
MNPK.A351.1ST/01/7 JLD 2;PU.Pk.07/2001
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004

Fatwa Buku Risalah Korban Agong

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil. 3 / 2010 yang bersidang pada Jun 2010 telah membincangkan mengenai Fatwa Buku Risalah Korban Agong. Mesyuarat telah memutuskan bahawa Risalah Korban Agong adalah salah dan sesat serta bersetuju untuk diwartakan.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Perayaan Songkran

Tarikh Keputusan: 
11 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-2 yang bersidang pada 11 Julai 2011  telah membincangkan mengenai Hukum Menyambut Perayaan Songkran. Alhamdulillah fatwanya adalah seperti berikut :
 
‘Hukum umat Islam menyambut, meraya atau menyertai perayaan Songkran adalah haram kerana ia merupakan perayaan agama Buddha’.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku ‘Seks Islam’ Keluaran Kelab Taat Suami (KTS)

Tarikh Keputusan: 
7 Dec, 2011
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku ‘Seks Islam’ telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) yang mana kelab ini dipelopori oleh puak-puak dan pengikut setia Ashaari Muhamad iaitu Pengasas Al-Arqam.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Kali Ke-5 Penggal Ke Sembilan yang bersidang pada 7 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Buku ‘Seks Islam’ yang telah dikeluarkan oleh Kelab Taat Suami (KTS) dan telah membuat keputusan sebagaimana berikut:
 
 1. Buku ‘Seks Islam’ keluaran Kelab Taat Suami (KTS) adalah haram dan tidak boleh dijadikan bahan bacaan umum.
   
 2. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab hendaklah menyekat supaya buku tersebut tidak disebarkan kepada masyarakat umum.
   
 3. Asas utama pengharaman buku ini adalah kerana:
 1. tiada sandaran nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
 2. tiada sumber rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar.
 3. bercanggah dengan akidah dan syariah umat Islam.
 4. terdapat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali pengaruh Ashaari Muhamad
   
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

Tarikh Keputusan: 
30 Apr, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/1434H yang bersidang pada 30 April 2013 bersamaan 19 Jumada al-Akhirah 1434H telah bersetuju memutuskan pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Mesyuarat menggesa agar masyarakat Islam supaya memberi pendidikan dan tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak gadis khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.
Keterangan/Hujah: 
 1. Pengkid cenderung untuk menjalinkan hubungan intim dengan wanita kerana daripada segi perasaan, nyata mereka amat berminat terhadap wanita sehingga tidak ada langsung perasaan dan keinginan terhadap lelaki.
   
 2. Majoriti ulama' bersepakat bahawa Islam melarang perbuatan lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki. Maksud menyerupai ini termasuklah daripada aspek gaya rambut, perhiasan, penampilan, cara bercakap, cara berpakaian dan sebagainya.
   
 3. Apa yang berlaku pada hari ini ialah situasi yang berlawanan dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan ikutan yang membuta tuli yang akan mengancam golongan remaja Islam di seluruh dunia.
   
 4. Gejala pengkid ini telah lama menular di negara-negara barat dan perlakuan hubungan sesama jenis adalah akibat dari gejala ini yang seolah-olah menjadi fenomena biasa.
   
 5. Walaupun hukum Islam jelas melarang perlakuan wanita menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai wanita, tetapi kebanyakkan umat Islam tidak memandang serius larang tersebut.
   
 6. Isu pengkid juga berkaitrapat dengan kedudukan hiburan yang melampau dan pergaulan bebas di kalangan remaja.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Istiadat Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara

Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lapan Belas, yang bersidang pada 13 Julai 2013M/ 1 Syaaban 1431H telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Istiadat meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan adalah bercanggah dengan Islam"

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Ke 18

Dakwaan Pengakuan Dan Sokongan Pihak Tertentu Diperlukan Untuk Layak Masuk Syurga

Tarikh Keputusan: 
13 Oct, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Isu 1  :  
 
Penggunaan nama atau yang dikaitkan dengan Islam dalam nama sesuatu Pertubuhan boleh mengelirukan akan Agama Islam dan ajarannya.
 
Isu 2  :  
 
Penambahan syarat kepada pengiktirafan seseorang sebagai orang Islam.
 
Isu 3  :  
 
 1. Dakwaan bahawa pengakuan dan sokongan kepada pihak tertentu
 2. Diperlukan sebelum seorang Islam dilayakkan ke syurga dan
 3. Kenyataan bahawa orang tertentu akan ditempatkan di neraka.
Keputusan: 
Fatwa    isu 1: 
 
Tiada halangan untuk menggunakan perkataan Islam oleh mana-mana pertubuhan malah digalakkan dengan disiplin ilmu, iman dan ihsan.  Mana-mana orang atau pertubuhan yang menggunakan perkataan Islam untuk tujuan mengelirukan dan menyeleweng adalah salah dan boleh diambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada.
 
Fatwa isu 2: 
 
Seseorang itu sudah diiktiraf sebagai orang Islam jika menepati Rukun Iman dan Rukun Islam.  Dari itu adalah salah dan tidak berhak bagi mana-mana pihak menambah apa-apa syarat bagi menentukan keislaman seseorang itu.  Fahaman sedemikian adalah salah di sisi Islam.  Oleh itu sesiapa yang mengamal, mengajar, menyeru, menyebar dan lain-lain cara sebaran akan fahaman tersebut maka perbuatan sedemikian termasuk dalam perbuatan menyebar ajaran salah atau menyeleweng.
 

Fatwa isu 3:

Ketentuan syurga atau neraka adalah hak mutlak Allah s.w.t.  Dari itu dakwaan bahawa pengakuan dan sokongan kepada orang atau pertubuhan tertentu diperlukan sebelum seorang Islam dilayakkan ke syurga atau neraka adalah salah menurut ajaran Islam.  Oleh itu sesiapa yang mengamal, mengajar, menyeru, menyebar dan lain-lain cara sebaran akan fahaman tersebut maka perbuatan sedemikian termasuk dalam perbuatan menyebar ajaran salah atau menyeleweng.

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 Oct, 2001
Nombor Rujukan: 
PU/NS (JB) 5/2001; JMKNNS. 209(01)914/1
Akta/Enakmen: 
ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK

Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2013
Keputusan: 
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 4/1434H yang bersidang pada 25 Mac 2013 bersamaan 13 Jumada al-Ula 1434H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-74 bertarikh 25 Julai 2006 dalam isu aliran pemikiran liberal dengan sighahnya adalah seperti berikut :
 
Gerakan Pemikiran Liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:
 
Aspek Akidah
 
a. Berpegang kepada Konsep Pluralisme
 
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.
 
b. Akal Manusia Adalah Wahyu
 
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.
 
c. Meragui Ketulinan Al-Quran
 
Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab.
 
Aspek Syariah
 
a. Mempersoalkan Methodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-Hadith
 
Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.
 
b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
 
Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan' tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.
 
c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
 
Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasululah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.
 
d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
 
Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul alHadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam displin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.
 
e. Sikap Terhadap Hukum
 
Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.
 
Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, mesyuarat memutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Fatwa Mengenai Ajaran Syiah dan telah bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Mesyuarat dimaklumkan bahawa perkara ini dibincangkan untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan ahli mesyuarat bagi mewartakan mengenai Ajaran Syiah. 2. Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 1/1996 yang bertarikh 8 Muharam 1417 Hijriah bersamaan 30 Mei 1996 Masihi. Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan di negeri Kelantan. 3. Walaubagaimanapun keputusan Fatwa tersebut masih belum diwartakan di negeri Kelantan sedangkan hampir kesemua negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa mengenai penyelewengan Ajaran Syiah dan pengharaman untuk beramal denganya. 4. Mutakhir ini, Majlis Agama Islam Kelantan telah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang memohon agar fatwa mengenai ajaran Syiah diwartakan kerana didapati ajaran Syiah ini semakin menular didalam masyarakat di negeri ini.
Keputusan: 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: 1. Penyelewengan Aqidah (i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi. (ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman; (iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi; (v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. 2. Penyelewengan Syariah (i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi. (ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. 3. Penyelewengan Akhlak (i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.) 2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. 3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. 4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Keputusan (English): 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut:
 
1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
1. Penyelewengan Aqidah
 
(i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi.
 
(ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman;
 
(iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi;
 
(v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran.
 
2. Penyelewengan Syariah
 
(i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
3. Penyelewengan Akhlak
 
{i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.)
 
2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang.
 
3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja.
 
4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Perintah Istitabah

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
1. Seseorang yang diertikan sebagai islam, tetapi mengamalkan cara hidup bukan Islam seperti menyembah berhala atau telah melaksanakan “ deed poll” (pengakuan menolak Islam) tidak  boleh dihukum sebagai murtad atau disifatkan telah murtad atau disifatkan telah murtad melainkan setelah memperoleh suatu perintah bagi maksud itu daripada Mahkamah Tinggi Syariah.
2. Untuk mengisytiharkan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah terlebih dahulu memerintahkan orang itu untuk menjalani program pemurnian akidah mengikut ketetapan yang akan ditentukan dari semasa ke semasa oleh Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri.

3. Mahkamah Tinggi Syariah, menurut fasal 2, hendaklah menetapkan tempoh program pemurnian akidah mengikut satu tempoh yang dirasakan sesuai dan wajar oleh Mahkamah tetapi tempoh tersebut mestilah tyidak kurang daripada 12 kali Majlis.

4. Jika orang itu, setelah menjalani program pemurnian akidah menurut fasal 2 dan 3, telah bertaubat mengikut Hukum Syarak, maka selepas itu Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah membatalkan kes murtad orang itu.

5. Mana-mana orang Islam yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk menjalani program pemurnian akidah menurut fasal 2 dan 3 namun gagl untuk bertaubat, maka Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menangguhkan kes orang itu dan pada masa yang sama memerintahkan orang itu supaya menjalani program pemurnian akidah selanjutnya, mengikut satu tempoh yang dirasakan sesuai dan wajar oleh Mahkamah tetapi tempoh tersebut mestilah tidak kurang daripada 12 kali Majlis.

6. Mana-mana orang Islam yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk menjalani program pemurnian akidah namun gagal untuk bertaubat setelah tamat tempoh yang diperintahkan di bawah fasal 2, 3 dan 5, maka selepas itu dan tertakluk kepada fasal 7 dan 8, Mahkamah Tinggi Syariah boleh membuat Perintah Interim untuk memerintahkan bahawa orang itu telah murtad dengan syarat bahawa orang tersebut:

(a) Berakal, tidak sah murtad orang gila;
(b) Baligh, menurut Imam Syafie dan Al-Imam Abu Yusuf, tidak sah kanak-kanak yang mumayyiz;
(c) Membuat pilihan sendiri atau sukarela, tidak sah murtad orang yang dipaksa.


7. Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat perintah murtad mengikut fasal 6, mestilah juga sebelum membuat Perintah Interim tersebut, memerintahkan mengenai perkara-perkara yang berikut :

(a) Pembubaran perkahwinan;
(b) Pembahagian harta sepencarian;
(c) Hak perwalian;
(d) Pembahagian harta pusaka;
(e) Hadhanah.

8. Berkaitan dengan fasal 6, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menetapkan dan memerintahkan orang yang telah murtad tersebut supaya menjalani satu tempoh Istitabah tidak kurang daripada 12 kali Majlis.

9. Dalam keadaan bila mana seseorang yang tersebut di fasal 3 dan 5 telah meninggal dunia, maka beliau adalah masih seorang Islam.

10. Mana-mana orang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sebagai telah murtad mengikut fasal 6 dan telah menjalani Istitabah mengikut fasal 8, namun gagal untuk bertaubat, Mahkamah tinggi Syariah boleh membuat perintah muktamad untuk mengisytiharkan bahawa orang itu telah murtad.

11. Mana-mana orang Islam yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sebagai telah murtad dan dia gagal, ingkar atau enggan untuk bertaubat dalam tempoh Istitabah yang ditetapkan mengikut fasal 8, maka Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menjatuhkan hukuman berdasarkan hokum Syarak.

12. Dalam keadaan bila mana seseorang yang telah diperintahkan sebagai murtad oleh Mahkamah Tinggi Syariah mengikut fasal 6 telah meninggal dunia, maka beliau adalah dianggap bukan lagi sebagai seorang Islam.

13. Adalah haram bagi orang Islam untuk mewakili orang Islam yang ingin murtad.

14. Orang Islam yang membantu orang Islam yang lain untuk murtad adalah dihukum murtad.

15. Bagi maksud Fatwa ini, “Majlis” adalah merujuk kepada proses runding cara, sesi kaunseling, program motivasi, ziarah dan apa-apa juga program lain yang dianjurkan oleh Pihak Berkuasa Agama Negeri Pulau Pinang bertujuan untuk memulihkan akidah Islam.

16. Fatwa ini membatalkan Fatwa yang telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang menurut Warta Jilid 53, No. 17 bertarikh 13 Ogos 2009.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
14 Feb, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMNPP/(S)19/1101/001(35);PUNPP 352/100/1/2/E-A/1]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Negeri Pulau Pinang)2004
Syndicate content