Akidah

Istiadat Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara

Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Ke Lapan Belas, yang bersidang pada 13 Julai 2013M/ 1 Syaaban 1431H telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Tugu Peringatan Negara. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Istiadat meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan adalah bercanggah dengan Islam"

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Ke 18

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Fatwa Mengenai Ajaran Syiah dan telah bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Mesyuarat dimaklumkan bahawa perkara ini dibincangkan untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan ahli mesyuarat bagi mewartakan mengenai Ajaran Syiah. 2. Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 1/1996 yang bertarikh 8 Muharam 1417 Hijriah bersamaan 30 Mei 1996 Masihi. Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan di negeri Kelantan. 3. Walaubagaimanapun keputusan Fatwa tersebut masih belum diwartakan di negeri Kelantan sedangkan hampir kesemua negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa mengenai penyelewengan Ajaran Syiah dan pengharaman untuk beramal denganya. 4. Mutakhir ini, Majlis Agama Islam Kelantan telah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang memohon agar fatwa mengenai ajaran Syiah diwartakan kerana didapati ajaran Syiah ini semakin menular didalam masyarakat di negeri ini.
Keputusan: 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: 1. Penyelewengan Aqidah (i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi. (ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman; (iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi; (v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. 2. Penyelewengan Syariah (i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi. (ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. 3. Penyelewengan Akhlak (i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.) 2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. 3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. 4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Keputusan (English): 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut:
 
1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
1. Penyelewengan Aqidah
 
(i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi.
 
(ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman;
 
(iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi;
 
(v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran.
 
2. Penyelewengan Syariah
 
(i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
3. Penyelewengan Akhlak
 
{i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.)
 
2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang.
 
3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja.
 
4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Meletakkan Bunga Dan Seumpamanya Di Hadapan Dataran Pahlawan Negara/ Batu Tanda Menurut Perspektif Islam

Tarikh Keputusan: 
7 Jan, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Bil. 2/2011 yang bersidang pada 7 Januari 2011 bersetuju memutuskan Hukum Meletakkan Kalungan Bunga Di Dataran Pahlawan, walaupun tidak mempunyai tugu adalah haram. Keputusan ini adalah bersandarkan kepada larangan daripada menyerupai agama bukan islam.
 
Sumber:
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengharaman Mengenai Ajaran Azhar Bin Wahab (Pengasas Al-Mansor Holding Sdn. Bhd.

Tarikh Keputusan: 
11 Mar, 2004
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan menurut Subseksen 34(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 (En.Bil 2 Tahun 1992), selepas dibincangkan dengan Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan menurut subseksyen 37(4) Enekmen itu pada 19 Muharram 1425 bersamaan dengan 11 Mac 2004 dan adalah disiarkan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menurut Subseksen 34(2).
Keputusan: 
Bahawa-
 
 1. Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.
   
 2. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamalkan ajaran Azhar bin Wahab dianggap menyalahi hukum syarak dan wajib bertaubat.
 
Keterangan/Hujah: 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Jul, 2004
Nombor Rujukan: 
1084 Jld. 57 Bil. 16
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 (En.Bil 2 Tahun 1992)

ESQ Leadership Training

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 3/2010 yang bersidang pada 21 September 2010 telah membuat keputusan mengenai ESQ Leadership Training seperti berikut:
 
 1. Bahawa kebanyakan unsur-unsur keraguan yang terkandung dalam buku edisi lama dan dalam kursus yang dikendalikan boleh diperbetul dan diperjelaskan.
   
 2. Pihak ESQ hendaklah membuat perubahan dan memperbetulkan dengan segera fakta-fakta, kenyataan atau apa jua aktiviti/ perlakuan samada dalam buku keluaran ESQ ataupun semasa mengendalikan kursus yang boleh menimbulkan keraguan.
   
 3. Buku-buku edisi lama, artikel-artikel dan lain-lain yang telah disebarkan kepada peserta-peserta kursus, atau dipamerkan dikedai-kedai dan dimana-mana sahaja ianya disebarkan hendaklah ditarik balik dan dibatalkan dengan kenyataan dan hendaklah digantikan dengan buku ESQ edisi baru yang telah dibetulkan dengan kadar segera.
   
 4. Pihak Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor bertanggungjawab memantau sepenuhnya pembetulan dan pindaan yang dibuat oleh Panel Syariah ESQ dan memantau perjalanan kursus yang diadakan dalam Negeri Selangor dari masa kesemasa.
   
 5. Mesyuarat juga memutuskan bahawa tiada halangan bagi mana-mana badan atau agensi di Negeri Selangor mengikuti kursus ESQ Leadership Training setelah para (ii) dan (iii) diatas diambil tindakan oleh pihak ESQ.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Kumpulan Pemuda Kahfi Atau Ajaran Bina Negara Islam (Ma'had Al-Zaytun)

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang 1/2009 yang bersidang pada 27 februari 2009 telah membincangkan kedudukan pemuda kahfi atau ajaran bina negara Islam (Ma'had Al-Zaytun). Mesyuarat  telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Mesyuarat bersetuju dengan pengharaman ajaran Kumpulan Pemuda Kahfi @ Ajaran Bina Negara Islam ( ma’had al-zaytun ) kerana bertentangan dan menyeleweng daripada aqidah dan syariat Islam.
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Hizb Al-Tahrir Di Malaysia

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Bil 1/2009 yang bersidang pada 27 Februari telah membincangkan kedudukan Hizb al-Tahrir di Malaysia dan membuat keputusan bahawa Ajaran Hizb al-Tahrir ini tidak sesuai dan haram diamalkan oleh umat Islam di Negeri Pahang.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menyambut Hari Kekasih

Tarikh Keputusan: 
15 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Bil 1/2012 yang bersidang pada 14-15 Mac 2012 telah membincangkan Hukum Menyambut Hari Kekasih. Mesyuarat  telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Mesyuarat bersetuju bahawa hukum menyambut hari kekasih adalah haram dan dilarang untuk menyambutnya kerana mempunyai kaitan dengan agama lain
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Berpegang Pada Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
30 Dec, 2011
Keputusan: 
 
Hukum berpegang pada, mengamalkan dan menyebarkan ajaran syiah adalah haram disebabkan fahaman dan ajaran Syiah ini adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
12 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMNP:C FT 351/600/59]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Pahang) 1991
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menyerupai / Merayakan Perayaan Orang Kafir

Tarikh Keputusan: 
14 Mar, 2004
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Kali Ke-162 yang bersidang pada 19 Muharam 1425 bersamaan 11 Mac 2004 telah membuat keputusan bahawa merayakan /menyerupai perayaan orang kafir adalah haram.
Keterangan/Hujah: 
 
1. LATAR BELAKANG DAN ISU
 
1.1 Di antara keunikan masyakat Malaysia ialah berbilang kaum dicirikan oleh agama, bahasa dan kepelbagaian fungsi-fungsi dalam ekonomi
 
1.2 Dalam perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama rasmi dan agama-agama lain bebas untuk di amalkan.
 
1.3 Konsep kongsi kuasa dan pengekalan keharmonian sesama warganegara adalah beberapa alasan untuk mewajarkan suasana sama-sama menyambut hari kebesaran agama-agama lain.
 
1.4 Persoalannya adakah atas roh toleransi sehingga dibuka seluas luasnya pintu pemisah dalam soal-soal aqidah dan adakah alasan siasah syariah menjadi penyebab terjadinya kongsi raya .
 
2. KONSEP ASAL WALA' DAN BARA'
 
Secara asasnya Islam menyuruh umatnya berwala' kepada Islam dan barra' dari kekufuran serta merasa bangga dengan pegangan Islam serta menampilkan jati diri muslim sehingga keperibadian dan corak kehidupan dapat dibezakan dari golongan kafir. Ini dapat diambil daripada ayat-ayat berikut.

2.1 Ayat Allah yang menyeru kepada berbangga dengan Islam

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننى من المسلمين
(فصلت 33)

Bermaksud : Siapakah yang lebih baik perkataanya daripada orang yang menyeru kepada Allah , mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk dalam golongan muslimin.

2.2 Allah memerintahkan agar orang Islam berdoa agar dijauhkan daripada mengikuti jalan orang kafir dan diberi petunjuk mengikuti jalan yang lurus menerusi ayat:-

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
(الفاتحة 7 6)

Bermaksud : Tunjukilah kami jalan yang lurus iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat keatas mereka dan bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat.

2.3 Terdapat beberapa ayat Al Quran dan As Sunnah yang menegah daripada tasyabbuh dengan orang-orang kafir kerana ia termasuk dalam kesesatan seperti firman Allah

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
(الجاثية 18)

Bermaksud : Kemudian kami jadikan kamu berada diatas satu syariat (peraturan)dari urusan (agama) , maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
 
ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق
(الرعد 37)

Bermaksud : Dan seandainya kamu mengikut hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa ) Allah.
 
و لاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
(ال عمران 105)

Bermaksud : Janganlah kamu menjadi seperti oarng-orang yang berpecah belah dan berselisihan setelah datang kepada mereka keterangan.
 
2.4 Menyerupai dan menyertai orang-orang kafir termasuk perayaannya merupakan bukti kepada menyayangi dan mengasihi orang-orang kafir dan perbuatan ini menyalahi arahan Allah agar orang-orang mukmin البرأة daripada kekufuran. Dalam beberapa ayat Al Quran, Allah melarang dari perbuatan melantik dan mengasihi orang-orang kafir seperti firman Allah

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم
(المائدة 51)

Bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin . Mereka adalah pemimpin di kalangan mereka maka barangsiapa yang melantik mereka di kalangan kamu maka orang itu termasuk golongan mereka.
 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
(المجادلة 22 )

Bermaksud : Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat , saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya , sekalipuh orang-orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara atau anggota keluarga mereka.

2.5 Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata

المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة فى الباطن , كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهر
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 198 )

Mafhumnya : Peniruan dan penyerupaan mewarisi rasa kasih sayang dan ketaatan di dalam batin seperti mana kasih sayang di batin mewariskan penyerupaan luaran.
 
Ketika memberi komentar terhadap ayat Al-Mujadilah di atas beliau mengatakan:-

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 199 )

Mafhumnya : Maka pada ayat berkenaan Allah SWT menegaskan tidak patut seorang mukmin mengasihi seorang kafir maka barangsiapa mengasihi orang kafir maka sebenarnya ia bukan seorang mukmin dan penyerupaan yang zahir kasih sayang dan ia adalah haram.
 
Hadith Rasulullah S.A.W.

من تشبه بقوم فهو منهم

Mafhumnya : barang siapa yang tasyabbuh dengan sesuatu kaum maka ia tergolong dalam kaum berkenaan .
 
Takhrij hadith

أخرجه أبو داود فى اللباس و احمد , وجود اسناده شيخ الاسلام فى الاقتضاء وعضده الحافظ فى الفتح بمرسل حسن الاسناد و حسنه السيوطى و صححه الألبانى

 
Komentar terhadap hadith di atas, Syeikh Islam Ibn Taimiyyah berpendapat

وهذا الحديث أقل احواله أن يقتضى تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره كفر المتشبه بهم كما فى قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فانه منهم)
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 75 )

Mafhumnya : Pada hadith ini membawa pengertian bahawa seringan-ringan hukum adalah dalil pengharaman tasyabbuh walaupun pada zahir hadith ini menunjukkan makna kufur orang yang meniru atau menyerupai orang-orang kafir seperti yang difahamkan dari ayat yang bermaksud barang siapa yang melantik mereka di kalangan kamu maka ia tersendiri akan tergolong dalam kalangan mereka.

Beliau juga menyebut

ان من اصل دروس دين الله وشرائعه و ظهور الكفر والمعاصى التشبه بالكافرين كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء و شرائعهم
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 103 )

Mafhumnya : Sesungguhnya antara faktor utama hapusnya agama Allah serta syariatnya dan muncul kekufuran serta kemaksiatan adalah sikap tasyabbuh dengan orang-orang kafir sepertimana asal setiap kebaikan itu ialah bersungguh-sungguh menjaga sunnah Anbia" dan syariat mereka.

San"ani pula berkata
 
فاذا تشبه بالكافرين فى زى و اعتقد ان يكون بذلك مثله كفر فان لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء : منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم من قال لا يكفر ؛ ولكن يؤدب
(سبل السلام)

Mafumnya : Apabila seseorang meniru atau menyerupai pakaian orang kafir dan ia beri"tiqad bahawa ia menyerupai si kafir itu maka hukumnya adalah ia jatuh kafir tetapi jika ia tidak beri"tiqad begitu maka berlaku khilaf di kalangan fuqaha" : ada di kalangan mereka mengatakan tetap kufur berdasar makna zahir l hadith dan ada di kalangan mereka menghukumkan tidak kufur tetapi hendaklah dihukum .
 
3. Kewajipan orang Islam agar tidak menghadiri perayaan mereka
 
Larangan menghadiri perayaan mereka diambil daripada dalil-dalil berikut:-
 
3.1 Seluruh dalil-dalil yang dikemukakan sebelum ini.
 
3.2 Ijma" yang berlaku pada zaman sahabat dan tabien di mana tidak pernah berlaku para sahabat dan tabien hadir dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Saidina Umar r.a. pernah meletakkan syarat yang kemudian dipersetujui oleh para sahabat dan fuqaha" selepasnya bahawa ahli zimmah dari golongan ahli kitab tidak boleh menzahirkan perayaan mereka di dalam negara Islam. Sedangkan ahli kitab sendiri dilarang menzahirkan perayaan mereka, mengapa pula ada orang Islam beria-ia benar untuk mengadakan perayaan ini. Rujuk (ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 109 و110 )
 
3.3 Kata-kata Saidina Umar r.a.

وروى البيهقى باسناد صحيح فى باب كراهة الدخول على اهل الذمة فى كنائسهم و التشبه بهم يوم نيروزهم و مهرجانهم : عن سفيان الثورى عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر : لا تتعلموا رطانة الأعاجم و لاتدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم فان السخطة تنزل عليهم
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 178 )

Bermaksud : Janganlah kamu mempelajari bahasa orang A'jam dan janganlah kamu memasuki gereja orang muysrik pada hari kebesaran mereka kerana kemurkaan Allah sedang menimpa mereka.
 
Catatan : Larangan mempelajari bahasa asing itu bukanlah larangan secara mutlak tetapi hendaklah ia di fahami sebagai berikut :-
 
i)Larangan menuturkan perkataan-perkataan A"jam yang langsung tidak diketahui maknanya kerana dikhuatiri ia membawa maksud yang boleh membawa kepada syirik dan sebagainya.
 
ii)Galakan untuk menutur dan menguasai bahasa Arab kerana ia merupakan syiar Islam.
 
(Penjelasan lanjut mengenai perkara ini boleh di dapati
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 180 185 )


3.4 Kata-kata Abdullah b. Umar r.a.

وروى بإسناد صحيح عن أبى أسامة حدثنا عون عن أبى المغيرة عن عبد الله ابن عمرو قال : من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم و تشبه بهم حتى يموت وهو كذالك حشر معهم يوم القيامة
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 178 185 )

Mafhumnya : Barangsiapa yang menetap di Negara A"Jam dan mengadakan perayaan nairuz dan Mahrajan serta meniru mereka sehingga ia mati dalam keadaan demikian maka akan dihimpun bersama mereka pada hari qiamat.
 
3.5 Ketika memberi komentar terhadap kata-kata Saidina Umar r.a. di atas, Syeikhul Islam Ibn Taimiyah berkata:

هذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف يفعل بعض افعالهم , او فعل ما هو من مقتضيات دينهم ؟
اليس موافقتهم فى العمل أعظم من الموافقة فى اللغة ؟ اوليس عمل بعض اعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم فى دينهم ؟ واذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم فى العمل أو بعضه اليس قد تعرض لعقوبة ذلك
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 179 )

Mafhumnya : Umar dengan tegas melarang sekadar untuk mempelajari bahasa mereka (di baca bersama catatan di atas ) dan sekadar memasuki gereja mereka pada hari kebesaran mereka bagaimana pula keadaannya jika melakukan perbuatan-perbuatan mereka ataupun melakukan perbuatan yang merupakan tuntutan agama bagi mereka.Bukankan penyerupaan mereka dalam hal amalan lebih besar dari penyerupaan dari sudut bahasa ?Bukankah penyerupaan dari sudut amalan pada hari kebesaran mereka lbih besar dari sekadar masuk ke gereja mereka?Apabila kemurkaan Allah menimpa mereka pada hari kebesaran mereka disebabkan aktiviti perayaan mereka , adakah mustahil orang-orang yang menyertai mereka juga terdedah untuk menerima kemurkaan yang serupa.

3.6 Beliau seterusnya memberi komentar terhadap kata-kata Ibnu Umar dengan menegaskan

(وحشر معهم ) فقال : وهذا يقتضى أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وان كان الأول ظاهر لفظه
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم , دار الحديث بالأزهر ص 179 )

Bermaksud : (dihimpunkan bersama mereka ) Ungkapan ini menuntut hukum kafir dengan menyertai mereka dalam urusan-urusan perayaan mereka atau pun ia adalah satu dosa besar yang akan menjerumuskan ke dalam neraka walaupun pada zahirnya ia lebih sesuai dimaknakan kepada kepada tefsiran yang pertama.
 
4. Larangan menyerupai perbuatan mereka

Umat Islam dilarang membuat perkara yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika menyambut perayaan mereka. Ini dapat diambil dari pandangan-pandangan berikut:-
 
4.1 Telah berkata Ibn Taimiyah
 
لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم فى شيئ مما يختص باعيادهم لا من طعام و لالباس و لا إغتسال ولا إيقاد النيران و لا تبطيل عادة معيشة أو عبادة أو غير ذلك و لا يحل فعل وليمة و لا الإهداء و لا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك و لاتمكين الصبيان و نحوهم من اللعب الذى فى الأعياد و لا إظهار زينة و بالجملة ليس لهم أن يخصوا اعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام
(ابن تيمية , المتوفى سنة 728 ه مجموع الفتاوى دار الك

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
MNPk.A351.IST/05/9 Jld2
Syndicate content